Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án vốn khác của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Thứ tư, 26/04/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/4/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1651/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án vốn khác của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Quy hoạch đô thị gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14); quy hoạch xây dựng khu chức năng gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định tại khoản 32 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 18 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14); quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được quy định tại Điều 31 Luật Xây dựng 2014.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: "Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 nghị định này đối với công trình thuộc dự án được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn,...".

- Trường hợp địa điểm xây dựng dự án thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, chủ đầu tư cần lập hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Trường hợp địa điểm xây dựng dự án có thuộc một trong các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình thuộc dự án. Đối với các khu vực có yêu cầu lập quy hoạch xây dựng mà chỉ có quy hoạch chung được duyệt, chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì phải thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các cấp độ quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựngv  để có đủ cơ sở xác định dự án đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1651/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)