Hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp một số vấn đề liên quan đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án do chủ đầu tư thành lập

Thứ ba, 07/02/2023 16:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 353/BXD-HĐXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An về việc hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp một số vấn đề liên quan đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án do chủ đầu tư thành lập.

Theo quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 22 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là đơn vị trực thuộc chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án và tự giải thể sau khi hoàn thành công việc.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 353/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)