Xác định loại vốn đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Thứ tư, 08/02/2023 17:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 302/CT-CN ngày 23/12/2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đề nghị xác định loại vốn đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã công văn 393/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 302/CT-CN ngày 23/12/2022, hiện Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m3/ngày.đêm lên thành 70.000m3/ngày.đêm; dự án nhóm C, loại công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp I; nguồn vốn thực hiện dự án sử dụng vốn tự có của công ty và vốn huy động hợp pháp khác; giá trị tổng mức đầu tư khoảng 62,633 tỷ đồng. Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa là công ty cổ phần có tỷ lệ vốn nhà nước chiếm 63,62%, cổ đông khác nắm giữ 36,38% vốn điều lệ.

Tại khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định: “Vốn nhà nước bao gồm: … vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước..

Tại khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này.”.

Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Dự án sử dụng vốn hỗn hợp bao gồm vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn khác: trường hợp có tỷ lệ vốn nhà nước ngoài đầu tư công lớn hơn 30% hoặc trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì được quản lý  theo các quy định đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; trường hợp còn lại được quản lý theo quy định đối với dự án sử dụng vốn khác.”.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để xác định nguồn vốn sử dụng cho dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 393/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)