Bộ Xây dựng góp ý kiến về việc thành lập Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum

Thứ tư, 01/02/2023 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 300/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý kiến về việc thành lập Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum.

Theo đó, việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 25/4/2022 của Chính phủ.

Đề án thành lập Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum gửi kèm Văn bản số 8800/BKHĐT-PTDN ngày 05/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum có một trong những ngành nghề kinh doanh là: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Tuy nhiên, Đề án không thể hiện cụ thể về năng lực, kinh nghiệm nhân sự của Công ty khi thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động từ Ban Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum sang mô hình Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum nên Bộ Xây dựng không có cơ sở để cho ý kiến về thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Đề án.

Theo quy định tại Điểm 4 Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương thành lập doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sơ hữu quyết định thành lập cần bổ sung dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp.

Trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum phải thực hiện các thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng tại: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_300-BXD-HDXD_01022023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 300/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)