Hướng dẫn xác định thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Thứ hai, 30/01/2023 17:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 261/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An hướng dẫn xác định thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Theo quy định tại khoản 2 Mục IV Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì Trạm dừng nghỉ là công trình phục vụ giao thông vận tải (công trình giao thông).

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 cần được xem xét trong các trường hợp sau:

- Trường hợp Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 là một hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương thì cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải.

- Trường hợp Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 là một dự án độc lập, xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An thì cơ quan chủ trì thẩm định là Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kiểm tra, rà soát để đảm bảo Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương phù hợp với quy hoạch mạng lưới trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc hoặc vị trí công trình được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh Long An và liên hệ với Bộ Giao thông vận tải để xác định việc đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 làm cơ sở triển khai thực hiện.

.Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_261-BXD-HDXD-30012023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 261/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)