Áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thứ sáu, 13/01/2023 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận vừa có công văn 103/BXD-HĐXD cho ý kiến về danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 27/2022/NĐ-CP).

Theo đó, công trình xây dựng đặc thù của chương trình mục tiêu được quy định tại Chương IV Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng về cơ bản thống nhất với danh mục các loại công trình áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề xuất theo tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng quy định tại Điều 14, khoản 4 Điều 41 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện các dự án, người được giao quản lý, thực hiện xây dựng cần nghiên cứu, lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án đảm bảo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_103-BXD-HDXD_10012023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 103/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)