Hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp

Thứ hai, 07/11/2022 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5005/BXD-HĐXD gửi Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp.

Theo đó, phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiến hành rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện các quy định hướng dẫn về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với lĩnh vực thiết kế cơ – điện công trình trong thời gian tới.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5005-BXD-HDXD_07112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5005/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)