Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Suối Ngang, tỉnh Lai Châu

Thứ năm, 10/11/2022 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5063/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Suối Ngang, tỉnh Lai Châu.

Dự án thủy điện Suối Ngang được đầu tư xây dựng tại xã Pa Tần và xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Dự án thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1175/QĐ-BCT ngày 24/4/2020, theo đó Dự án thủy điện Suối Ngang có công suất 5MW.

Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gửi kèm Văn bản số 6350/BCT-ĐL ngày 14/10/2022 của Bộ Công Thương thì Dự án thủy điện Suối Ngang, tỉnh Lai Châu được đề xuất nâng công suất lên 12MW với 02 tổ máy; tổng diện tích lưu vực đến tuyến đập 17,8km2; mực nước dâng bình thường 915m và 1200m; cột nước lớn nhất 635,37m. Hồ sơ cần bổ sung những nội dung sau để có cơ sở đánh giá và xem xét việc điều chỉnh quy hoạch thủy điện:

Dự án thủy điện Suối Ngang, tỉnh Lai Châu cần bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Về đề xuất nâng quy mô công suất từ 5MW lên 12MW cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. Bộ Công Thương đánh giá và chịu trách nhiệm về hồ sơ quy hoạch của dự án nhằm đảm bảo tính pháp lý làm cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định đồng thời đảm bảo đúng mục tiêu, sự phù hợp và yêu cầu về cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

Dự án thủy điện Suối Ngang được bố trí trên dòng Suối Ngang có độ dốc lòng suối lớn. Suối Ngang là phụ lưu cấp I hữu ngạn của Sông Nậm Na, trong khi Sông Nậm Na là phụ lưu cấp I của Sông Đà, bắt nguồn từ Vân Nam, Trung Quốc. Cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan thuộc lưu vực Suối Ngang nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định; đồng thời cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

Tại phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực như: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, .. và các văn bản liên quan của dự án theo quy định.

Thiết kế sơ bộ đã bao gồm các bản vẽ: Mặt bằng vị trí dự án; bản đồ giao thông khu vực; sơ đồ khai thác; tổng mặt bằng; các bản vẽ cụm đầu mối đập chính, đập phụ; các bản vẽ hầm chuyển nước; mặt bằng tuyến năng lượng; mặt cắt bể áp lực; mặt cắt điển hình đường ống áp lực; sơ đồ đấu nối lưới điện khu vực nhà máy thủy điện; nhà quản lý vận hành; sơ đồ điện chính trạm biến áp; trạm biến áp của dự án và sơ đồ nguyên lý lưới điện Lai Châu. Để đảm bảo tính đồng bộ, cần bổ sung các bản vẽ thiết kế phương án đấu nối của dự án vào lưới điện khu vực (trạm biến áp và hệ thống cột điện lưới điện đấu nối), nhà quản lý vận hành, hệ thống công trình phụ trợ và thuyết minh các nội dung về đầu tư xây dựng của dự án.

Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Đối với những nội dung điều chỉnh quy hoạch như đã được thể hiện tại Báo cáo điều chỉnh quy hoạch cho thấy nội dung đầu tư xây dựng của dự án liên quan đến các hạng mục công trình: Hệ thống đập; hầm chuyển nước; tuyến năng lượng; nhà máy thủy điện và các hạng mục phụ trợ .. cần được nghiên cứu, triển khai các bước thiết kế căn cứ trên số liệu và kết quả điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn nhằm đảm bảo cơ sở đề ra các giải pháp thiết kế an toàn công trình và an toàn công trình lân cận trong khu vực dự án.

Dự án thủy điện Suối Ngang, tỉnh Lai Châu đã thể hiện sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án. Tuy nhiên cần rà soát, cập nhật đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực kỹ thuật đặc thù của dự án. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Dự án thủy điện Suối Ngang, tỉnh Lai Châu nằm trong khu vực đồi núi trải dài, địa hình phức tạp có độ dốc lớn với cao độ tại vị trí nghiên cứu thay đổi từ 245÷910m. Do vậy, khi đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc, đào hầm, .. đặc biệt là biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Vì vậy, cần có phân tích, đánh giá về tính đặc thù nêu trên của dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Đối với các nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Lai Châu cần được phân tích làm rõ để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện khu vực. Đồng thời cần có phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Suối Ngang, tỉnh Lai Châu cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5063-BXD-HDXD_10112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5063/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)