Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện hạ lưu đập dâng Phú Phong, tỉnh Bình Định

Thứ năm, 10/11/2022 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5062/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện hạ lưu đập dâng Phú Phong, tỉnh Bình Định gửi kèm hồ sơ điều chỉnh quy hoạch do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phúc Thành lập tháng 8/2022.

Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gửi kèm Văn bản số 5968/BCT-ĐL ngày 03/10/2022 của Bộ Công Thương thì công trình thủy điện hạ lưu đập dâng Phú Phong nằm trong dự án đầu tư Đập dâng Phú Phong, dự án đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. Hồ sơ còn thiếu những nội dung sau nên Bộ Xây dựng chưa có cơ sở xem xét và đánh giá theo quy định:

Công trình thủy điện hạ lưu đập dâng Phú Phong được đề xuất xây dựng kết hợp với dự án đập dâng Phú Phong, thuộc sơ đồ khai thác bậc thang trên sông Kôn gồm 08 công trình các loại: Hồ chứa nước, thủy điện, đập dâng. Do vậy, cần bổ sung sơ bộ quy trình vận hành liên hồ chứa, đánh giá sơ bộ an toàn các công trình liên quan thuộc sơ đồ khai thác bậc thang sông Kôn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình hồ, đập và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án, không làm ảnh hưởng đến quy hoạch hạ tầng xây dựng trong khu vực.

Hiện nay, thiết kế sơ bộ còn thiếu các bản vẽ thể hiện phương án đấu nối của dự án vào lưới điện khu vực (trạm biến áp, hệ thống cột điện và lưới điện đấu nối), nhà quản lý vận hành, hệ thống công trình phụ trợ. Các bản vẽ thiết kế sơ bộ hiện có không đảm bảo các quy định về quy cách hồ sơ thiết kế (bản vẽ chưa hoàn chỉnh, tỷ lệ nhỏ, không có khung tên thể hiện chức danh tư vấn và chữ ký xác nhận). Do vậy, cần rà soát bổ sung, cập nhật các bản vẽ thiết kế sơ bộ đảm bảo đúng quy cách theo quy định trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Về tính khả thi và hiệu quả của dự án: Các nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Bình Định cần được phân tích làm rõ để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện quốc gia. Đồng thời cần có phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Tại phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực như: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, .. và các văn bản liên quan của dự án theo quy định.

Hồ sơ đã thể hiện danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án, tuy nhiên còn tồn tại thể hiện sai ký hiệu tiêu chuẩn, có một số chuẩn đã hết hiệu lực như: TCVN 2737:2000 – Tải trọng và tác động; TCVN 5574:2012 - Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, ... do vậy, cần rà soát để cập nhật các tiêu chuẩn theo quy định. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cần bổ sung đánh giá tác động, dự báo tác động của các dự án tới các hoạt động kinh tế-xã hội trong quá trình vận hành công trình đặc biệt liên quan đến việc khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ nhu cầu an sinh của người dân khu vực hạ lưu. Đối với việc sử dụng đất của dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Đất đai và quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo quy định tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Dự án thủy điện hạ lưu đập dâng Phú Phong, tỉnh Bình Định cần được rà soát, hoàn chỉnh các nội dung về sơ bộ tổng mức đầu tư đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Về đề xuất quy mô công suất của dự án 2,9MW cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5062-BXD-HDXD_10112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5062/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)