Điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Là Si 1A, tỉnh Lai Châu

Thứ năm, 27/10/2022 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4835/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Là Si 1A, tỉnh Lai Châu gửi kèm Báo cáo điều chỉnh quy hoạch do Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị năng lượng lập tháng 7/2022.

Dự án thủy điện Là Si 1A được đầu tư xây dựng tại xã Tha Lũm và Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Dự án thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 802/QĐ-BCT ngày 08/3/2021, theo đó Dự án thủy điện Là Si 1A có công suất 12MW.

Theo Báo cáo điều chỉnh quy hoạch gửi kèm Văn bản số 6232/BCT-ĐL ngày 10/10/2022 của Bộ Công Thương thì Dự án thủy điện Là Si 1A, tỉnh Lai Châu được đề xuất nâng công suất lên 28MW với 02 tổ máy; tổng diện tích lưu vực 35,97km2; mực nước dâng bình thường 1160m; tổng chiều dài hầm dẫn nước 7015,40m. Hồ sơ cần bổ sung những nội dung sau để có cơ sở đánh giá và xem xét việc điều chỉnh quy hoạch thủy điện:

- Dự án thủy điện Là Si 1A, tỉnh Lai Châu cần bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Về đề xuất nâng quy mô công suất từ 12MW lên 28MW cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. Bộ Công Thương đánh giá và chịu trách nhiệm về hồ sơ quy hoạch của dự án nhằm đảm bảo tính pháp lý làm cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định đồng thời đảm bảo đúng mục tiêu, sự phù hợp và yêu cầu về cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

- Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Dự án thủy điện Là Si 1A được bố trí trên dòng suối Là Si có độ dốc lòng suối lớn, khoảng chênh cao trình của dự án lớn (trên 200m). Cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan thuộc lưu vực suối Là Si nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định; đồng thời cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến Dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình hồ, đập và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

- Thiết kế sơ bộ đã bao gồm các bản vẽ: Vị trí, tổng mặt bằng công trình thủy điện Là Si 1A; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt hệ thống đập; mặt cắt dọc và mặt cắt ngang hầm thủy điện; hạng mục cống hộp; nhà máy thủ điện; nhà quản lý vận hành; sơ đồ điện chính trạm biến áp; trạm biến áp của dự án và sơ đồ nguyên lý lưới điện Lai Châu. Tuy nhiên, cần rà soát, hoàn chỉnh các bản vẽ thiết kế đảm bảo đúng quy cách theo quy định trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

- Đối với những nội dung điều chỉnh quy hoạch như đã được thể hiện tại Báo cáo điều chỉnh quy hoạch cho thấy nội dung đầu tư xây dựng của dự án liên quan đến các hạng mục công trình: Hệ thống đập; tuyến hầm dẫn nước; hầm ngang; cống hộp; bể điều áp; nhà máy thủy điện và các hạng mục phụ trợ .. cần được nghiên cứu, triển khai các bước thiết kế căn cứ trên số liệu và kết quả điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn nhằm đảm bảo cơ sở đề ra các giải pháp thiết kế an toàn công trình và an toàn công trình lân cận trong khu vực dự án.

- Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Là Si 1A, tỉnh Lai Châu đã thể hiện sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án. Tuy nhiên cần rà soát, cập nhật đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực kỹ thuật đặc thù của dự án. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Dự án thủy điện Là Si 1A, tỉnh Lai Châu nằm trong khu vực đồi núi trải dài, địa hình phức tạp có độ dốc lớn. Do vậy, khi đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc, đào hầm, .. đặc biệt là biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Vì vậy, cần có phân tích, đánh giá về tính đặc thù nêu trên của dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

- Đối với các nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Lai Châu cần được phân tích làm rõ để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện khu vực. Đồng thời cần có phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Báo cáo điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Là Si 1A, tỉnh Lai Châu cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cần đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng; tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Điện lực, Luật Tài nguyên nước, Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4835-BXD-HDXD_27102022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4835/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)