Bổ sung quy hoạch Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa

Thứ năm, 27/10/2022 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4831/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa.

Về hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Xây dựng góp ý kiến tại Văn bản số 1802/BXD-HĐXD ngày 25/5/2022.

Đối với hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa gửi kèm Văn bản số 5864/BCT-ĐL ngày 30/9/2022 của Bộ Công Thương đã được cập nhật về những nội dung sau: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế sơ bộ các hạng mục công trình của dự án; bổ sung bản vẽ thể hiện sơ đồ phương án đấu nối vào hệ thống điện khu vực, bản vẽ mặt bằng và mặt cắt bố trí thiết bị 110kV; nhà máy thủy điện đã được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng bố trí chung và các mặt cắt chính của nhà máy; danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án đã được cập nhật; hoàn thiện nội dung đánh giá tác động môi trường và nội dung liên quan của dự án.

Bộ Công Thương rà soát, chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ quy hoạch, dự án đảm bảo sự phù hợp và yêu cầu cân bằng công suất tổng thể các nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt và căn cứ những nội dung dưới đây để xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc bổ sung quy hoạch Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa theo các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện, vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan:

- Theo hồ sơ bổ sung quy hoạch thì công trình Thủy lợi – Thủy điện Tén Tằn được đầu tư xây dựng năm 1997 và đưa vào vận hành khai thác năm 2001. Công trình có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 240ha đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, phát điện với công suất 320KW. Qua quá trình khai thác sử dụng, công trình đã xuống cấp, đập đầu mối bị hư hỏng, cống xả cát bị vỡ hỏng, .. lòng hồ bị bồi lấp nên việc cung cấp nước cho thủy lợi và sinh hoạt gặp khó khăn. Do vậy cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để phục vụ quá trình đầu tư xây dựng và vận hành an toàn công trình, đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án. Đồng thời, do đây là hình thức cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng nên công tác khảo sát xây dựng, thu thập các số liệu hiện trạng các công trình hiện hữu cần đảm bảo đủ cơ sở đề ra các giải pháp thiết kế phù hợp với từng giai đoạn của dự án.

- Về sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn của dự án đã được rà soát, thay thế các tiêu chuẩn hết hiệu lực, tuy nhiên việc cập nhật cần đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực kỹ thuật đặc thù của dự án. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ Công Thương cần kiểm soát việc cập nhật các nội dung như đã nêu trên cùng các nội dung về hệ thống các văn bản pháp lý của dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành vào hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa để đảm bảo tính thống nhất, làm cơ sở triển khai theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4831-BXD-HDXD_27102022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4831/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)