Nghiệm thu Tiêu chuẩn: "Kết cấu bê tông ứng suất trước - Chỉ dẫn thiết kế theo Tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005"

Thứ sáu, 11/05/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/5/2007, Hội đồng KHKT chuyên ngành Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu Tiêu chuẩn "Kết cấu bê tông ứng suất trước - Chỉ dẫn thiết kế theo Tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005" do PGS.TS Nguyễn Tiến Chương thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì thực hiện.

Viện biên soạn chỉ dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo Tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005 nhằm đưa ra các chỉ dẫn cụ thể để thiết kế các kết cấu bê tông ứng suất trước phù hợp với quy định của Tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005, đem lại hiệu quả thiết thực cho các kỹ sư và các nhà tư vấn thiết kế.

Nội dụng của Tiêu chuẩn được chia thành 8 mục lớn 8 chương, tương ứng với các mục trong Tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế", ngoài ra còn kèm theo 4 phụ lục nhằm giúp cho việc áp dụng tiêu chuẩn được dễ dàng.

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn này chỉ dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo Tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế".

- Dùng để thiết kế các kết cấu bê tông ứng suất trước của nhà và công trình có công năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ trong phạm vi không cao hơn +500C và không thấp hơn -400C.

- Tiêu chuẩn này chỉ dẫn thiết kế bê tông ứng suất trước làm từ bê tông nặng, bê tông nhẹ và bê tông hạt nhỏ

- Những chỉ dẫn trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kết cấu của công trình thuỷ công, cầu, đường hầm giao thông, đường ống ngầm, mặt đường ô tô và đường sân bay; kết cấu xi măng lưới thép cũng như không áp dụng cho các kết cấu làm từ bê tông khối lượng riêng trung bình nhỏ hơn 500kg/m3 và lớn hơn 2.500kg/m3, bê tông polymer, bê tông có chất kết dính vôi - xỉ và chất kết dính hỗn hợp ngoại trừ trường hợp sử dụng các chất kết dính này trong bê tông tổ ong, bê tông dùng chất kết dính bằng thạch cao và chất kết dính đặc biệt, bê tông dùng cốt liệu hữu cơ đặc biệt, bê tông có độ rỗng lớn.

- Khi thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước làm việc trong điều kiện đặc biệt chịu tác động động đất, trong môi trường xâm thực mạnh, trong điều kiện độ ẩm thấp v.v... phải tuân theo các yêu cầu bổ sung cho các kết cấu đó của các tiêu chuẩn tương ứng.

Tóm lại, tiêu chuẩn "Kết cấu bê tông ứng suất trước - Chỉ dẫn thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005" được biên soạn chi tiết và hoàn toàn phù hợp với hệ thống TCXDVN, trong đó đặc biệt là hoàn toàn tương đồng với Tiêu chuẩn TCVN 356:2005 "kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" cả về hình thức, ký hiệu lẫn nội dung. Đề tài này đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại Khá.

Nguyễn Hồng Trang
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)