Năm 2024: Đẩy mạnh chuyển đối số quốc gia, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội

Thứ ba, 14/05/2024 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi Số nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội.

Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi Số nêu rõ, mục tiêu của Kế hoạch là nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ...

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)