HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030

Thứ hai, 01/04/2024 14:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành.

Tổ chức hơn 100 cuộc hội thảo, làm việc triển khai lập quy hoạch Thủ đô

Trình bày Tờ trình của UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 07/3/2022.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội khóa XVI sáng ngày 29/3. Ảnh: VGP/Thùy Chi

UBND TP. Hà Nội đã giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan lập Quy hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch Thủ đô theo quy định của pháp luật về quy hoạch tại Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 4/4/2022.

UBND TP. Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tiểu Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, điều hành trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô: Quyết định số 1764/QĐ- UBND ngày 25/5/2022 về việc điều chỉnh Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo TP. Hà Nội chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 13/03/2023 về việc điều chỉnh Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND Thành phố về thành lập Tiểu ban chỉ đạo lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành các Kế hoạch triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô: Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/5/2022 và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 29/5/2023 về việc triển khai công tác lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 246/KH- UBND ngày 12/10/2023 triển khai công tác lấy ý kiến đối với Quy hoạch Thủ đô theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch xây dựng Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP và đã được thông qua tại Nghị quyết số 20- NQ/TU, ngày 27/4/2023 của Thành ủy Hà Nội Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII; Kết luận số 118-KL/TU, ngày 15/5/2023 của Thành ủy Hà Nội về Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Chủ trì và chỉ đạo tổ chức hơn 100 cuộc hội thảo, hội nghị, làm việc triển khai công tác lập quy hoạch Thủ đô. Trong quá trình lập Quy hoạch, TP. Hà Nội nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị đồng hành trên địa bàn, cộng đồng dân cư gợi ý đối với các nội dung lập Quy hoạch Thủ đô nói riêng, phát triển Thủ đô nói chung.

Cơ quan lập Quy hoạch đã tổ chức lựa chọn Liên danh tư vấn lập Quy hoạch Thủ đô là các cơ quan nghiên cứu, trường đại học hàng đầu trong cả nước ở nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó Trường Đại học Kinh tế quốc dân là đơn vị đứng đầu liên danh. TP. Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, trao đổi, thống nhất các nội dung với các tỉnh, thành phố và cơ quan tư vấn lập Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Hồng để cập nhật các nội dung hợp tác vùng vào Quy hoạch Thủ đô, đảm bảo tính thứ bậc trong quy hoạch theo quy định, nhất là việc khớp nối hạ tầng giao thông; đã tiến hành lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành lân cận, các sở, ban, ngành, quận, huyện thị xã và cộng đồng dân cư.

Cơ quan lập Quy hoạch trình và được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thông qua Quy hoạch Thủ đô; tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô.

Căn cứ quy định của pháp luật về quy hoạch và căn cứ yêu cầu thực tiễn triển khai việc trình xin ý kiến các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, thông qua Quy hoạch Thủ đô cần tiến hành khẩn trương, thực hiện đồng thời các bước cùng với quá trình bổ sung, hoàn thiện nội dung Quy hoạch. Cụ thể, Ban Cán sự Đảng UBND TP trình hồ sơ Quy hoạch để Thành uỷ báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị vào thời gian đầu tháng 4/2024.

UBND TP. Hà Nội hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của Quốc hội theo quy định tại Điều 34 Luật Quy hoạch năm 2017.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đoàn Việt Cường nhấn mạnh, việc UBND TP. Hà Nội trình thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là đúng quy định, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyêt.

Qua thẩm tra, Ban Đô thị cơ bản thống nhất nội dung Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, đề nghị UBND TP. Hà Nội báo cáo làm rõ thêm và tiếp tục hoàn thiện để trình Thủ tướng.

Cụ thể, Thủ đô Hà Nội có vị thế, vai trò rất quan trọng trong vùng Thủ đô cũng như cả nước. Do vậy, cần làm nổi bật hơn vị trí, đặc điểm của Thủ đô Hà Nội trong vùng Thủ đô, đánh giá kỹ hơn việc thực hiện chức năng vùng của TP. Hà Nội; làm rõ vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình phát triển của Thủ đô Hà Nội đối với vùng Đồng bằng sông Hồng cùng cả nước.

Đánh giá về thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; bổ sung dự báo các yếu tố điều kiện phát triển đặc thù của Hà Nội.

Về một số vấn đề cụ thể cần quan tâm, ông Đoàn Việt Cường nhấn mạnh đến rà soát, đánh giá cụ thể các tồn tại, hạn chế để thấy rõ nguyên nhân gốc rễ của điểm nghẽn, nút thắt, từ đó có giải pháp hiệu quả, giải quyết phù hợp. Đặc biệt là việc thiếu thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ; hạ tầng còn thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng giao thông công cộng chậm phát triển, nhất là đường sắt đô thị; hạ tầng thu gom, xử lý rác thải, xử lý nước thải còn thiếu và yếu; ô nhiễm môi trường…

Đại biểu đề nghị quan tâm đến niên độ quy hoạch

Thảo luận tại hội trường, Đại biểu Nguyễn Tiến Minh (tổ đại biểu huyện Thường Tín) bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển của TP. Hà Nội sau khi quy hoạch được thông qua.

Đại biểu Nguyễn Tiến Minh (tổ đại biểu huyện Thường Tín) bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: VGP/Thùy Chi

Góp ý vào bản quy hoạch quan trọng này, Đại biểu Nguyễn Tiến Minh đề nghị chú trọng vào quy hoạch giao thông vận tải để xứng đáng với quy mô thành phố 100 triệu dân, lấy sông Hồng làm trung tâm của quy hoạch; quy hoạch đường bộ theo hướng ô bàn cờ; xử lý tốt nước thải để làm sống lại các dòng sông cổ. Về cơ chế hai bên bờ sông Hồng, ĐB muốn làm rõ cho phép thành phố quy hoạch đến thế nào, có nên xem xét triển khai mô hình đê trong đê không.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (tổ Đại biểu quận Hoàng Mai) cho biết, cử tri bày tỏ vui mừng vì lần đầu tiên thành phố đưa ra bức tranh quy hoạch của Thủ đô Hà Nội với việc giải quyết cơ bản các vấn đề quy hoạch và định hướng phát triển của Thủ đô. Đại biểu đề nghị có đánh giá đầy đủ về thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt; kế thừa và phát triển vào quy hoạch mới này thế nào.

Đề cập đến vấn đề giao thông, đặc biệt là đường sắt đô thị, Đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng, "nếu chúng ta muốn giải quyết vấn nạn giao thông, phát triển đường sắt đô thị là vấn đề cốt yếu để giải quyết ùn tắc ở giao thông Hà Nội".

Đồng thời nhấn mạnh, sau khi có Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố cần có cơ chế đặc thù về vốn và huy động vốn để làm đường sắt đô thị; việc đầu tư nguồn lực và tổ chức thực hiện cũng cần được quan tâm, tránh gây ra sự chậm trễ. "Trong bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đã dừng cấp phép ô tô chạy bằng xăng, nên chăng TP. Hà Nội cũng cần có cơ chế khuyến khích cho giao thông xanh", Đại biểu Nguyễn Minh Đức gợi ý.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (tổ Đại biểu quận Hoàng Mai) cho biết, cử tri bày tỏ vui mừng vì lần đầu tiên thành phố đưa ra bức tranh quy hoạch của Thủ đô Hà Nội với việc giải quyết cơ bản các vấn đề quy hoạch và định hướng phát triển của Thủ đô. Ảnh: VGP/Thùy Chi

Đại biểu Đường Hoài Nam (ĐB quận Long Biên) cho rằng để thực hiện bản quy hoạch này cần quan tâm đến niên độ quy hoạch, làm cơ sở quan trọng để các cấp ủy lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội. Theo Đại biểu, trong vòng 6 năm, chúng ta kỳ vọng sẽ làm được một số nội dung quan trọng của quy hoạch. TP. Hà Nội tập trung giải pháp hoàn thiện về mặt thể chế. Để thực hiện quy hoạch, cần bố trí nguồn lực lớn nên cần sự ưu tiên; mối quan hệ phân cấp phân quyền và bố trí nguồn lực phải đồng bộ, nhất quán. Ngoài ra, những vấn đề cấp bách như giao thông và ô nhiễm môi trường cần được ưu tiên ban đầu.

Sau khi thảo luận, HĐND TP. Hà Nội Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Nghị quyết được thông qua, HĐND TP. Hà Nội giao UBND thành phố tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố và ý kiến của đại biểu để hoàn thiện nội dung của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình cấp có thẩm quyền báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 - tháng 5/2024 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP. Hà Nội và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)