Quyết định phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015

Thứ năm, 04/12/2014 11:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1413/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Kế hoạch gồm 04 nội dung chính mà Bộ Xây dựng chú trọng thực hiện trong năm 2015 gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin.

Theo đó, Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin năm 2015: Đầu tư trang bị mới 140 máy vi tính cá nhân; 40 máy in; 10 bộ chuyển mạch; 10 máy quét ảnh phục vụ số hóa văn bản; 06 máy chủ cấu hình cao nhằm đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu của các hệ thống thông tin được phát triển trong giai đoạn này.

Về đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT và đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng, sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ: Tổ chức 01 lớp đào tạo cán bộ quản trị mạng, quản trị hệ thống và các kiến thức và kỹ năng về an ninh, an toàn, bảo mật, chống tin tặc và sao lưu số liệu; Tổ chức 5 lớp đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng, sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức. (Bổ túc trình độ sử dụng tin học văn phòng, sử dụng E-mail, Internet; đào tạo nâng cao tin học văn phòng, sử dụng CNTT trong công tác hành chính và nghiệp vụ).

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các nội dung trên như: Giải pháp tài chính; Giải pháp nguồn nhân lực; Giải pháp hạ tầng kỹ thuật ….

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1413/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)