Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022

Thứ tư, 22/02/2023 11:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo số 30/BC-BXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 - BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)