Xây dựng và đầu tư quý I năm 2015

Thứ tư, 01/04/2015 10:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Xây dựng và đầu tư quý I năm 2015

Xây dựng

Giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá hiện hành ước tính đạt 173,7 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 16,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,6%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 142,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 82%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,4%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 68,8 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 26,6 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 57 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 21,3 nghìn tỷ đồng.

Giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 138,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2014, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 13,6 nghìn tỷ đồng, giảm 6,4%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 112,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 38,2%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 54,4 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 21,1 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 45,3 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 17,3 nghìn tỷ đồng.

Đầu tư trong nước

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I năm nay theo giá hiện hành ước tính đạt 245,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 30,4% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 88,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,1% tổng vốn và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,4% và tăng 10,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 67,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,5% và tăng 10,7%.


Tốc độ phát triển vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện
quý I các năm 2013 - 2015 so với cùng kỳ năm trước

Đơn vị tính: %

 

Quý I            năm 2013

Quý I
năm 2014

Quý I      năm 2015

Tổng số

104,7

108,8

109,1

Khu vực Nhà nước

100,0

106,8

106,4

Khu vực ngoài Nhà nước

108,2

111,6

110,8

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

107,2

108,2

110,7


Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện quý I ước tính đạt 35,7 nghìn tỷ đồng, bằng 17,6% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 6740 tỷ đồng, bằng 16,6% kế hoạch năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 1103 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch năm và tăng 3,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 530 tỷ đồng, bằng 18,5% và giảm 0,4%; Bộ Y tế 289 tỷ đồng, bằng 18,3% và tăng 94%; Bộ Xây dựng 242 tỷ đồng, bằng 15,6% và tăng 4,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 126 tỷ đồng, bằng 18,4% và tăng 0,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 126 tỷ đồng, bằng 14,8% và tăng 6,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 89 tỷ đồng, bằng 15,1% và tăng 4,7%; Bộ Công Thương 62 tỷ đồng, bằng 14,4% và tăng 8,8%; Bộ Khoa học và Công nghệ 54 tỷ đồng, bằng 18,1% và tăng 0,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 36 tỷ đồng, bằng 19,6% và giảm 2,7%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 28999 tỷ đồng, bằng 17,9% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 20221 tỷ đồng, bằng 16,9% kế hoạch năm và tăng 4,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 7127 tỷ đồng, bằng 20,1% và tăng 2,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1651 tỷ đồng, bằng 24,9% và giảm 6,3%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 3857 tỷ đồng, bằng 19,1% kế hoạch năm và giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 1841 tỷ đồng, bằng 9,5% và giảm 10%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1314 tỷ đồng, bằng 24,8% và tăng 31%; Nghệ An 1077 tỷ đồng, bằng 28,3% và tăng 1,4%; Thanh Hóa 826 tỷ đồng, bằng 24,4% và tăng 7,5%; Kiên Giang 767 tỷ đồng, bằng 23,1% và tăng 12,2%.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/3/2015 thu hút 267 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 1216,7 triệu USD, tăng 6% về số dự án và giảm 40,6% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014. Đồng thời có 102 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 621,1 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 1837,8 triệu USD, giảm 44,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý I/2015 ước tính đạt 3050 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong quý I, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 1406,9 triệu USD, chiếm 76,6% tổng vốn cấp mới và vốn bổ sung; ngành kinh doanh bất động sản đạt 202,9 triệu USD, chiếm 11%; các ngành còn lại đạt 228 triệu USD, chiếm 12,4%.

Cả nước có 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 3 tháng đầu năm, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất với 460,9 triệu USD, chiếm 37,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bắc Giang 112 triệu USD, chiếm 9,2%; Hà Nam 103,5 triệu USD, chiếm 8,5%; Đồng Nai 84,7 triệu USD, chiếm 7%; Hưng Yên 82,6 triệu USD, chiếm 6,8%.

Trong số 32 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 3 tháng, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 314,2 triệu USD, chiếm 25,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Quần đảo Virgin thuộc Anh đạt 306,4 triệu USD, chiếm 25,2%; Nhật Bản đạt 137 triệu USD, chiếm 11,3%; Xin-ga-po đạt 114,8 triệu USD, chiếm 9,4%; Hoa Kỳ đạt 67,8 triệu USD, chiếm 5,6%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) đạt 45,2 triệu USD, chiếm 3,7%...

Bạn đọc bấm vào File đính kèm để tải số liệu thống kê về.

Nguồn : Tổng cục Thống kê
 

Tài liệu đính kèm bài viết
DAU_TU_Q1_2015.pdfTải về
DAU_TU_PT_Q1_2015.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)