Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Thứ ba, 30/05/2017 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.Các cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục được Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu, các nội dung chủ yếu: thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp. Về việc nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, hiện Bộ đang tiếp tục rà soát, tham vấn ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan về các vấn đề bất cập trước khi xem xét sửa đổi Nghị định. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. 

Các thông tin về tình hình thị trường bất động sản thường xuyên được Bộ theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin; phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin về dư nợ cho vay trong lĩnh vực đẩu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ trong điều hành chính sách tín dụng về lĩnh vực bất động sản một cách linh hoạt, kịp thời; tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong tháng 5/2017, thị trường bất động sản tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng, lượng giao dịch có tăng so với tháng 4/2017; giá bất động sản nhìn chung vẫn ổn định, tồn kho tiếp tục giảm; cụ thể như sau:

- Về lượng giao dịch: trong tháng 5/2017, lượng giao dịch thành công có tăng so với tháng 4/2017, chủ yếu giao dịch vẫn là các dự án nhà ở trung và cao cấp.

- Về giá bất động sản: nhìn chung trong tháng 5/2017 và 5 tháng đầu năm, giá nhà ở không có nhiều biến động; tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giá nhà ở trong trong khu vực nội đô tại một số dự án căn hộ trung cao cấp, vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, tiến độ thi công tốt, chủ đầu tư uy tín, có chính sách bán hàng và khuyến mại hấp dẫn thì giá bán có tăng nhẹ, khoảng 3-5% so với năm 2015 (cá biệt có những dự án có mức tăng đến 10%).

- Về tồn kho bất động sản: tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại, tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ. Tính đến 20/5/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 27.894 tỷ đồng, giảm so với tháng 12/2016 là 3.129 tỷ đồng (giảm 10,09%), giảm so với thời điểm 20/4/2017 là 474 tỷ đồng).

Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình thị trường vật liệu xây dựng để có những giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng tồn kho; thường xuyên phối hợp với Bộ, ngành, đơn vị để đảm bảo có đủ nguyên liệu cho các nhà máy xi măng hoạt động ổn định và sử dụng hợp lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án xây dựng; tiếp tục tổ chức các đoàn công tác tại các tỉnh, thành phố (Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị) về quản lý nhà nước lĩnh vực xi măng nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin để phục vụ lập quy hoạch xi măng; tiếp tục tổ chức làm kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện phân bón, hóa chất tại các doanh nghiệp xi măng (Vicem Hà Tiên,...); phối hợp với Bộ, ngành liên quan quản lý, bổ sung kịp thời các danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được nhằm kiềm chế nhập siêu, kiểm soát các mặt hàng nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản xuất được;…

Thị trường vật liệu xây dựng trong tháng 5/2017 vẫn ổn định. Các quy hoạch, chương trình phát triển vật liệu xây dựng tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường:

Tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ trong 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt khoảng 33,27 triệu tấn, đạt 41,58% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ; trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 24,76 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ; xuất khẩu khoảng 8,5 triệu tấn; Tồn kho tháng 5/2017 khoảng 3,2 triệu tấn, tương đương khoảng 15 ÷ 16 ngày sản xuất, chủ yếu là clanker:

- Trong 5 tháng đầu năm 2017: kính xây dựng cả nước sản xuất ước đạt 78 triệu m2 (QTC), bằng 96% so với cùng kỳ năm 2016; gạch ốp lát cả nước sản xuất ước đạt 229 triệu m2 bằng 107% so với cùng kỳ năm 2016; sứ vệ sinh cả nước sản xuất ước đạt 5,1 triệu sản phẩm, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2016.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tăng cường quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý, Bộ đang chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 05/4/2017 về việc đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017; tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN năm 2017; tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đối với các công trình quan trọng, cấp bách đặc biệt là dự án Nhà Quốc hội, Đại học Quốc Gia đồng thời tập trung quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình, dự án hoàn thành.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện các nội dung: xác định giá trị tài sản nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù; Triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung,... hoàn thành xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng để triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững;...

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo chế độ; thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết,...

2. Về cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

Tập trung triển khai các nội dung của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017; trong tháng 5/2017, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cũng như các cơ quan cấp giấy phép xây dựng tra cứu nhanh, chính xác, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép xây dựng; cùng với Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng đã được Chính phủ ban hành đã từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; đăng tải kịp thời các văn bản QPPL của ngành Xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ; tiếp tục tổ chức triển khai các Chương trình, Kế hoạch: Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017, Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; xử lý kịp thời các văn bản đề nghị giải đáp vướng mắc về pháp luật cho doanh nghiệp có tham gia hoạt động xây dựng;...

Tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn một số nội dung về sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để từng bước cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng;…

Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.

3. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng:

Chủ động rà soát xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của ngành Xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Xây dựng đã xác định rõ các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2017 của Ngành Xây dựng theo mục tiêu đề ra.

Tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng 02 Đề án “Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng” “Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng” trình Thủ tướng Chính phủ, đây là các nhiệm vụ mang tính chất đột phá, trực tiếp tác động và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, chống thất thoát, lãng phí, phòng chống tham nhũng và góp phần năng cao năng suất lao động của nền kinh tế; tiếp tục hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các chủ thể liên quan trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ đô thị và hợp đồng trong hoạt động xây dựng; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, suất vốn đầu tư năm 2016;...
Tiếp tục tập trung sửa đổi các quy chuẩn: Quy hoạch xây dựng; Công trình ngầm; Nhà công nghiệp; Nhà ở và công trình công cộng; Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng; Công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; hoàn thiện hệ thống các Quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng theo hướng đồng bộ, hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý.

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên môn về xây dựng và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; đã tập huấn, chuyển giao công tác tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức các lớp sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I và hỗ trợ các Sở Xây dựng sát hạch hạng II, III; tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc thành lập sắp xếp lại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng; tiếp tục thực hiện đăng tải công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân theo quy định;…

Trong tháng 5/2017, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã tổ chức các buổi tập huấn về: công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình tại Quảng Ninh; trao đổi về công tác đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự án đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, các dự án BOT, BT tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh.

Kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng, trong tháng 5/2017, Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra tại 28 công trình, ban hành 18 thông báo kết quả kiểm tra, 09 thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, tính trong 5 tháng đầu năm 2017, đã tổ chức kiểm tra tại 97 công trình (trong đó kiểm tra giai đoạn thi công công trình 64 công trình, kiểm tra đưa vào sử dụng 33 công trình). Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các công trình trọng điểm, Hội đồng NTNN đã thực hiện kiểm tra đối với 09 công trình, đã ban hành 10 thông báo kết quả kiểm tra, tính trong 5 tháng đầu năm 2017, đã kiểm tra 41 công trình, trong đó có 11 công trình, gói thầu được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, ban hành 32 văn bản thông báo kết quả kiểm tra, 15 văn bản hướng dẫn công tác QLCLCT cho các chủ thể có liên quan; đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận báo cáo và danh mục công trình kiểm tra nghiệm thu năm 2017, theo đó số lượng công trình được giao kiểm tra và nghiệm thu năm 2017 là 51 công trình.

Tiếp tục thực hiện theo tiến độ việc rà soát triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg của các địa phương; đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn Quy trình tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ cho các cán bộ kỹ thuật kiểm định trên phạm vi cả nước, đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về dự thảo Báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện Chỉ thị.

Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý. Hiện Bộ đang tập trung tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý theo Phương án sắp xếp, tái cơ cấu DNNN, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020; tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cổ phần hóa 04 Tổng công ty còn lại (Sông Đà, HUD, IDICO và VICEM), đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa 03 Tổng công ty (Sông Đà, HUD, IDICO) và dự kiến trong Quý II/2017 sẽ thực hiện IPO 03 Tổng công ty này ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH; tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Xi măng Hạ Long và Sông Thao, thực hiện chuyển giao vốn của Tổng công ty HUD tại CTCP Sông Thao về Tổng công ty Vicem; tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp đã CPH thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán và thoái vốn theo kế hoạch đã phê duyệt;...

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đang được Bộ tiếp tục tập trung thực hiện, trong đó đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị gắn với cơ chế đặt hàng và giao nhiệm vụ; đang thực hiện rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, phương án chuyển đổi; thực hiện rà soát, đánh giá tình hình hoạt động để chuẩn bị cho việc sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế theo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;...

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020.

4.1. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng 02 dự án Luật: Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Kiến trúc (dự kiến sẽ được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2018). Các văn bản QPPL, đề án trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 đang được Bộ tiếp tục tập trung nghiên cứu, soạn thảo đảm bảo tiến độ đã đăng ký. Các văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (01 Nghị định, 04 Quyết định, đề án) tiếp tục được hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương; ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành theo thẩm quyền 06 Thông tư.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đúng các nội dung của các chương trình, kế hoạch: Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng năm 2017, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017,Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; rà soát các văn bản QPPL mới ban hành để tổ chức các lớp tập huấn, rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật,... Đồng thời, Bộ đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của luật pháp, chính sách mới được ban hành trong các lĩnh vực của Ngành để kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

4.2. Tiếp tục phát triển thị trường bất động sản ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức Hội, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để tập trung hoàn thành Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh”.

Tập trung chỉ đạo, đôn tốc các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hiện trên cả nước có 05 địa phương hoàn thành quy hoạch mới khu hành chính tập trung, 08 địa phương đang triển khai thực hiện, 10 địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, 13 địa phương đã có quy hoạch nhưng chưa lập dự án. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc xử lý, sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ngân hàng chính sách xã hội: 28 cơ sở nhà, đất; Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 02 cơ sở nhà, đất); hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về công tác quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo quy hoạch và kế hoạch nhằm phát triển thị trường bất động sản ổn định, thông suốt, hiệu quả; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; khắc phục lệch pha cung - cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa bất động sản nhà ở; đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân;...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư cũ xuống cấp, gây nguy hiểm, quá hạn sử dụng tại các đô thị, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm thông tin, cơ sở dữ liệu về Nhà ở và thị trường bất động sản để chuyển giao, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

4.3. Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đã hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ 03 đồ án quy hoạch (QHC Khu du lịch thác Bản Giốc và QHCT khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng; QHXD Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030 Điều chỉnh QHXD vùng thành phố Hồ Chí Minh) và 02 nhiệm vụ đồ án (Điều chỉnh mở rộng khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, QHCXD khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai – tỉnh Lào Cai). Đến nay 02 Đồ án (QHXD Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và QHC Khu du lịch thác Bản Giốc và QHCT khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện Bộ đang tổ chức thực hiện công bố 02 Đồ án nêu trên. Đồ án Điều chỉnh QHXD vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện Bộ đang tổ chức nghiên cứu, trình Thủ tướng các nhiệm vụ đồ án: QHCXD đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang; QHCXD Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc; QHXD vùng dọc tuyến Quốc lộ 5B, đoạn Hà Nội – Hưng Yên; QHXD vùng dọc tuyến Quốc lộ 1A cũ, đoạn Hà Nội, Vĩnh Phúc;…

Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, chung cư cao tầng tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã kịp thời tổ chức các đoàn kiểm tra tại các địa phương: Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh và sẽ hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2017. Tiếp tục hướng dẫn, giám sát các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn; hiện nay đã có 797/797 thành phố, thị xã , thị trấn đã có quy hoạch chung được duyệt (trong đó, Bộ Xây dựng đã thẩm định 27 đồ án quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ gồm: 2 đô thị đặc biệt, 16/17 đô thị loại I, 09 đô thị mới);. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, kiến trúc.

Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; trong tháng 5/2017, đang xử lý 06 dự án xin chấp thuận đầu tư (có 01 dự án có quy mô trên 100 ha), 09 dự án xin ý kiến chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Tiếp tục tiến hành thẩm định nâng loại đối với các đô thị cũng như hướng dẫn các địa phương triển khai Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị; trong tháng 5/2017, Bộ đang thực hiện thẩm định nâng loại đối với 02 đô thị (thị trấn Lao Bảo và Thị trấn Khe Sanh thuộc Quảng Trị lên loại IV), trong 5 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện thẩm định nâng loại cho 08 đô thị.

Nhằm thực hiện các muc tiêu về tăng trưởng xanh trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Bộ đã xây dựng Kế hoạch hành động của Ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Các chương trình, chiến lược phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục triển khai theo kế hoạch: phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020; nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009-2020; nâng cấp đô thị 07 tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2015-2020; nâng cấp 06 đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2012-2018; chống thất thoát, thất thu nước sạch; đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020; đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025; các dự án hỗ trợ kỹ thuật ODA,...

Các quy định liên quan đến chi phí dịch vụ công ích đô thị; giá dịch vụ xử lý chất thải rắn, dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, dịch vụ nghĩa trang và hỏa táng, giá nước sạch;... cũng đang được Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh bổ sung.

Các Quy hoạch vật liệu xây dựng: Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam, Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng và vật liệu xây dựng chủ yếu đang được Bộ tập trung nghiên cứu, hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017; các quy hoạch sản phẩm vật liệu xây dựng khác tiếp tục được tổ chức rà soát theo hướng loại bỏ các quy hoạch sản phẩm không mang tính thiết yếu và có thể tự điều tiết bởi thị trường (như Quy hoạch kính phẳng xây dựng,...); tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, lập và phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của địa phương.

4.4. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ

Các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đang tiếp tục được Bộ tập trung thực hiện; đã hoàn thành phê duyệt các Chương trình KHCN trọng điểm ngành xây dựng giai đoạn 2017 – 2021; đang tiếp tục triển khai các chương trình KHCN trọng điểm: xây dựng thực nghiệm công trình trên biển đảo, phát triển vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao, tiết kiệm năng lượng và tăng trưởng xanh, chính phủ điện tử; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, cấp bách về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục tập trung thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017: đào tạo, bồi dưỡng về quản lý đấu thầu, phổ biến công tác dân chủ, dân vận, tổ chức lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung;... hoàn thành bàn giao Trường Trung cấp nghề Công nghiệp và Xây dựng FICO về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

5. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội:

Các Chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trọng điểm đang tiếp tục được tập trung triển khai có hiệu quả, cụ thể như sau:

- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: trong 5 tháng đầu năm 2017, theo báo cáo của các địa phương, đã hoàn thành hỗ trợ cho 23.982 hộ (trong đó có 8.954 hộ xây mới và 15.028 hộ sửa chữa, cải tạo). Tính đến nay, đã hoàn thành hỗ trợ cho 116.014 hộ (trong đó có 60.732 hộ xây mới và 55.282 hộ sửa chữa, cải tạo); đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho khoảng 7.297 hộ.

- Chương trình tôn nền vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2): đã hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt 99%); đã bố trí cho 52.220 hộ khu vực ngập lũ vào ở (đạt 93,4%); đang tiến hành bổ sung thêm khoảng 130 dự án thuộc các khu vực sạt lở để triển khai trong giai đoạn 2016-2020.

- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn: trong 5 tháng đầu năm 2017, đã có khoảng 5000 hộ dân được hỗ trợ vay vốn, với dư nợ khoảng 125 tỷ đồng; đến nay đã có khoảng 15.573/311.000 hộ dân được hỗ trợ vay vốn, với dư nợ khoảng 430,655 tỷ đồng.

- Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề: trong 5 tháng 2017, đã có 01 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng, bố trí cho khoảng gần 20.000 sinh viên, 06 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tính đến nay đã có 89/95 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng. Số lượng sinh viên, học sinh đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân chung khoảng 83%.

- Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp: trong 05 tháng đầu năm 2017, đã có thêm 02 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được triển khai đầu tư xây đựng với quy mô xây dựng khoảng 695 căn hộ, tương đương với khoảng 40.000 m2. Tính đến nay, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 179 dự án, với quy mô khoảng 71.150 căn hộ, tương đương với khoảng 3,7 triệu m2, tổng mức đầu tư khoảng 25.900 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai 193 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 167.495 căn hộ.

6. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải cấp bách về môi trường theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016; Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát danh mục các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao làm cơ sở để xem xét, định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; đang tổ chức nghiên cứu, rà soát đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị của Ngành; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường trong các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định số 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đã đề xuất các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017 và 2018-2020; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát một số hợp phần, đảm bảo hiệu quả, tránh trùng lặp.

Thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư 04/2012/TT-BXD, đang tạm hoãn hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn; đôn đốc, kiểm tra các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiang thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường, y tế và thực hiện Quy chuẩn Việt Nam; Điều tra, đánh giá xử lý chất thải từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm vật liệu xây dựng, đánh giá tác động đến kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, báo cáo và đề xuất giải pháp với Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về sử dụng amiang trắng để sản xuất tấp lợp fibro xi măng tại một số đơn vị sản xuất tấp lợp;…

Thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung; trong 5 tháng đầu năm 2017, sản xuất gạch không nung đạt 2,67 tỷ viên (QTC), tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Thực hiện rà soát trình Thủ tướng Chinh phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường trong các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hiện Bộ đã xác định danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng cần rà soát nội dung bảo vệ môi trường; đang xây dựng đề cương các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về bảo vệ môi trường.

7. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Trong tháng 5/2017, Thanh tra Bộ đã triển khai 08 đoàn theo kế hoạch 2017 trong các lĩnh vực lĩnh vực quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tính trong 5 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ đã tổ chức 38 đoàn thanh tra theo kế hoạch (đạt 42,2 % kế hoạch) và 01 đoàn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đó tập trung thực hiện các đoàn thanh tra việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản tại một số dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất; đã ban hành 74 kết luận thanh tra (của các đoàn năm 2016 và năm 2017). Hiện Thanh tra Bộ đang xây dựng kế hoạch thanh hành chính và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ, dự kiến triển khai 02 đoàn trong Quý II/2017. Trong 5 tháng đầu năm 2017, đã tiếp 134 người/63 lượt (16 vụ việc mới; 14 vụ việc cũ; 04 vụ việc đông người); tiếp nhận 181 lượt đơn thư.

Công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng, trong đó nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác CCHC, gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với các nhiệm vụ quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC và cải cách thủ tục hành chính;.... Đã hoàn thành xác định chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2016. Hiện Bộ đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 62/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; đang chuẩn bị xây dựng phương án tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, biên chế của các đơn vị trực thuộc để tổ chức phê duyệt ngay sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 62/2013/NĐ-CP được ban hành.

8. Về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế:

Bộ Xây dựng đã thực hiện tốt công việc của 03 Ủy ban liên chính phủ do Bộ trưởng làm Chủ tịch phân ban với các nước Cuba, Angieri và Libi; thường xuyên làm việc với Đại sứ quán các nước để cập nhật và đôn đốc tình hình thực hiện nội dung đã cam kết và thống nhất nội dung hợp tác mới, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và các nước. Tích cực tham gia các hoạt động của năm APEC Việt Nam 2017, Bộ Xây dựng đã tổ chức thành công Đối thoại APEC về Đô thị hóa bền vững từ ngày 14-15/5/2017.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư, Bộ Xây dựng đã tổ chức làm việc với các đoàn khách nước ngoài; đã tổng hợp, đánh giá tình hình hợp tác song phương với 08 nước và tổ chức quốc tế, đề xuất các nội dung hợp tác mới của ngành; đang vận động các nhà tài trợ như WB, ADB, JICA, KOICA, USAID tiếp tục hỗ trợ cho các dự án liên quan đến phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội mà Bộ Xây dựng đang cần vốn và công nghệ để triển khai thực hiện.

Các nhiệm vụ khác trong Chương trình hành động được ban hành tại Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 10/01/2017 của Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC DO BỘ XÂY DỰNG LÀM ĐẠI DIỆN VỐN CHỦ SỞ HỮU.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của 04 tổng công ty – Công ty TNHH 1TV và 09 tổng công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Hiện nay, Bộ Xây dựng được giao quản lý 16 tổng công ty, trong đó: 04 tổng công ty – Công ty TNHH 1TV, 09 tổng công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 03 tổng công ty cổ phần nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của 04 Tổng công ty – Công ty TNHH 1TV và 09 tổng công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là 122.663 tỷ đồng, trong đó:

- Giá trị xây lắp là 43.336 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng là 50.290 tỷ đồng.

- Giá trị tư vấn là 1.369 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất kinh doanh khác là 27.668 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017

Kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017 như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 5 ước đạt 10.319 tỷ đồng, trong 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 45.346 tỷ đồng, bằng 37% so với kế hoạch năm 2017. Cụ thể như sau:

+ Giá trị xây lắp: ước thực hiện tháng 5 đạt 3.503 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm 2017 đạt 15.165 tỷ đồng, bằng 35% so với kế hoạch năm 2017.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT CN Xi măng Việt Nam): ước thực hiện tháng 5 đạt 4.462 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm 2017 đạt 20.028 tỷ đồng, bằng 39,8% so với kế hoạch năm 2017.

+ Giá trị tư vấn: ước thực hiện tháng 5 đạt 109 tỷ đồng, trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt 494 tỷ đồng, bằng 36,1% so kế hoạch năm 2017.

+ Giá trị SXKD khác: ước thực hiện tháng 5 đạt 2.245 tỷ đồng, trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt 9.659 tỷ đồng, bằng 34,9% so kế hoạch năm 2017.

- Nhập khẩu: ước thực hiện tháng 5 đạt 0,52 triệu USD, 5 tháng đầu năm 2017 đạt 3,705 triệu USD, bằng 1,2% so với kế hoạch năm 2017.

- Xuất khẩu: ước thực hiện tháng 5 đạt 9,78 triệu USD, 5 tháng đầu năm 2017 đạt 52,373 triệu USD, bằng 23,0% so với kế hoạch năm 2017.

 
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Báo cáo 38/BC-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)