Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủvà một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Thứ hai, 26/06/2017 10:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp; đang rà soát, nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017. Thực hiện theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin về dư nợ cho vay trong lĩnh vực đẩu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2017 duy trì ổn định, thể hiện qua các yếu tố: giá cả, số lượng giao dịch, tính thanh khoản ổn định, không có nhiều biến động, tồn kho tiếp tục giảm, tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trưởng; thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại một số địa phương ven biển nhưĐà Nẵng, Nha Trang - Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang phát triển mạnh đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tình hình thị trường vật liệu xây dựng được theo dõi, cập nhật thường xuyên để kịp thời đưa ra những giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng tồn kho; phối hợp với Bộ, ngành, đơn vị có những điều chỉnh kịp thời để đảm bảo có đủ nguyên liệu cho các nhà máy xi măng hoạt động ổn định và sử dụng hợp lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án xây dựng; tổ chức các đoàn công tác tại các tỉnh/thành phố về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực xi măng; kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện phân bón, hóa chất tại các doanh nghiệp xi măng; phối hợp với Bộ, ngành liên quan rà soát, bổ sung kịp thời các danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được nhằm kiềm chế nhập siêu, kiểm soát các mặt hàng nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản xuất được;…

Thị trường vật liệu xây dựng trong tháng 6/2017 nhìn chung vẫn ổn định. Các quy hoạch, chương trình phát triển vật liệu xây dựng tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường:

- Tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt khoảng 41,8 triệu tấn, đạt 52,2% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ; trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 32 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ; xuất khẩu khoảng 9,8 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ; Tồn kho tháng 6/2017 khoảng 3,02 triệu tấn, chủ yếu là clanker.

- Trong 6 tháng đầu năm 2017: kính xây dựng cả nước sản xuất ước đạt 94 triệu m2 (QTC), bằng 97% so với cùng kỳ năm 2016; gạch ốp lát cả nước sản xuất ước đạt 277 triệu m2 bằng 107% so với cùng kỳ năm 2016; sứ vệ sinh cả nước sản xuất ước đạt 6,2 triệu sản phẩm, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2016.

Các Quy hoạch vật liệu xây dựng: Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam, Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng và vật liệu xây dựng chủ yếu đang được Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ; các quy hoạch sản phẩm vật liệu xây dựng khác được tổ chức rà soát theo hướng loại bỏ các quy hoạch sản phẩm không mang tính thiết yếu và có thể tự điều tiết bởi thị trường (như Quy hoạch kính phẳng xây dựng,...); tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, lập và phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của địa phương.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước.

Công tác quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Bộ đặc biệt quan tâm, đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 05/4/2017 về việc đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN năm 2017; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đối với các công trình quan trọng, cấp bách đặc biệt là dự án Nhà Quốc hội, Đại học Quốc Gia đồng thời tập trung quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình, dự án hoàn thành.

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công theo tinh thần của Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nội dung: xác định giá trị tài sản nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù; Triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung,...; đã ban hành Chương trình hành động về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2017 và giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng để triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; hoàn thành thỏa thuận định mức xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô phục vụ công tác chung của Bộ Xây dựng;... Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo chế độ; thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết,...

2. Về cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện các Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, Bộtiếp tục rà soát, cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng; giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các thủ tục hành chính trong công tác cấp phép xây dựng đã được công khai minh bạch, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan nên việc chấp hành các quy định của pháp luật đã được thiết lập và đi vào nề nếp.

Kết quả rà soát đã được Bộ soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hướng phân cấp, ủy quyền hợp lý trong quản lý các hoạt động xây dựng, phân định rõ trách nhiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư; Bộ cũng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định nhằm giải quyết vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường, đãcó văn bản số 1135/BXD-PC ngày 19/5/2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Bộ đã xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đã hoàn thành xây dựng phần mềm, cấp giấy phép xây dựng , đã triển khai xây dựng cổng thông tin công khai quy hoạch đô thị toàn quốc, xây dựng hệ thống và đang vận hành thử nghiệm đối với việc cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài, đã vận hành hệ thống đăng ký công nhận, công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.

3. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng:

Bộ Xây dựng đã chủ động rà soát xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của ngành Xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đã xác định rõ các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2017 của Ngành Xây dựng theo mục tiêu đề ra.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng theo hướng đồng bộ, hội nhập với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ và thực tiễn; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống các định mức, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Bộ Xây dựng đang tập trung xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng đến 2020, tầm nhìn 2030”; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn về: Quy hoạch xây dựng; Công trình ngầm; Nhà công nghiệp; Nhà ở và công trình công cộng; Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng; Công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng” đang được Bộ Xây dựng hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật, suất vốn đầu tư năm 2016, trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ đã công bố 03 tập định mức, gồm: định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng; định mức dự toán xây dựng công trình –Phần lắp đặt; tiếp tục hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các chủ thể liên quan trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ đô thị và hợp đồng trong hoạt động xây dựng;...

Trong thời gian qua, công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng về cơ bản đã được các chủ thể có liên quan nghiêm túc thực hiện. Việc thẩm định dự án, thiết kế cơ sở được thực hiện tốt, đảm bảo thời gian và chất lượng, giúp Chủ đầu tư dự án thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng, chống thất thoát, lãng phí đối với các dự án Ngân sách Nhà nước; kịp thời ngăn ngừa được các rủi ro về chất lượng, an toàn công trình có thể phát sinh trong các giai đoạn sau. Ngay sau khi Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước,…

Để thực hiện lồng ghép thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện đồng thời 2 thủ tục này; thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Công tác cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được triển khai theo quy định và đi vào nề nếp, trong các tháng đầu năm 2017, cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề đã tổ chức 45 đợt sát hạch, số lượng chứng chỉ cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 trên cả nước là 1.614 chứng chỉ hành nghề, 1.060 chứng chỉ năng lực của tổ chức. Công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đã đi vào nề nếp, trật tự xây dựng đã được thiết lập, số công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đã giảm, các thủ tục hành chính trong công tác cấp phép đã được công khai minh bạch, quy định rõ trách nhiệm các chủ thể liên quan nên việc chấp hành các quy định của pháp luật đã được thiết lập.

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP đã tạo chuyển biến tích cực về tình hình chất lượng các công trình xây dựng và đã phát huy được vai trò giám sát, quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra 150 đợt đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý; tổ chức kiểm tra an toàn hồ đập 10 công trình; tổ chức kiểm tra các công trình dạng tháp tại một số địa phương[]; xây dựng các tài liệu kỹ thuật, quy trình bảo trì, quy trình kiểm định cho các công trình tháp truyền thông; kịp thời tổ chức kiểm tra, tham gia giải quyết một số sự cố công trình.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã ban hành Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng; triển khai tập huấn Quy trình tại một số địa phương. Hiện nay đang tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện giai đoạn 1; hướng dẫn các địa phương thực hiện đánh giá bước 2 - kiểm định chi tiết các công trình có dấu hiệu nguy hiểm.

Chất lượng các công trình trọng điểm do HĐNTNN tổ chức kiểm tra, nghiệm thu được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu thiết kế, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình. Các công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đang vận hành an toàn và phát huy hiệu quả tốt. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội đồng tổ chức kiểm tra và nghiệm thu là 51 công trình. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng đã tổ chức kiểm tra 49 đợt đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó có 11 công trình, gói thầu được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý. Hiện Bộ đang tập trung tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý theo Phương án sắp xếp, tái cơ cấu DNNN, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020; đã chỉ đạo các Tổng công ty TNHH MTV, Người đại diện vốn tại các Tổng công ty – CTCP xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty, phương án sắp xếp, thoái vốn tại các công ty con, liên kết trình Bộ Xây dựng.

Tập trung thực hiện công tác cổ phần hóa tại 04 Tổng công ty còn lại (Sông Đà, HUD, IDICO và VICEM); đến nay, 02 Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH (IDICO, Sông Đà), dự kiến IPO trong quý III/2017, Tổng công ty HUD đang trình Thủ tướng Chính phủ phương án CPH; riêng Tổng công ty VICEM tiếp tục xác định giá trị doanh nghiệp trên cơ sở Phương án tái cơ cấu CTCP Xi măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao theo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trong công tác thoái, tăng, giảm vốn tại các doanh nghiệp thuộc Bộ: đấu giá thành công 120 triệu cổ phần ra công chúng tại Tổng công ty Viglace để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng, chấp thuận để Người đại diện tại Tổng công ty DIC thực hiện các thủ tục thoái toàn bộ vốn nhà nước, đã chấp thuận chủ trương phát hành, thỏa thuận cho các Tổng công ty, Người đại diện vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP thực hiện thoái, tăng, giảm vốn tại 32 Công ty con, Công ty liên kết tại 10 Tổng công ty: COMA, LILAMA, VIWASEEN, VICEM, CC1, FICO, VIGLACERA, Bạch Đằng, Sông Hồng và Sông Đà.

Tiếp tục chỉ đạo Người đại diện vốn tại các Tổng công ty cổ phần chấp hành các chính sách pháp luật: thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên sàn giao dịch chứng khoán; thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;…

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đang được Bộ tiếp tục tập trung thực hiện, trong đó đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị gắn với cơ chế đặt hàng và giao nhiệm vụ; đang thực hiện rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, phương án chuyển đổi; thực hiện rà soát, đánh giá tình hình hoạt động để chuẩn bị cho việc sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế theo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;...

4.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020.

4.1. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu về hoàn thiện thể chế; đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của pháp luật, chính sách mới được ban hành; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, cụ thể:

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng 02 dự án Luật (Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Kiến trúc) đã được Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh; rà soát các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ và đã có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo lộ trình.

- Tính đến 20/6/2017, đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 06 văn bản, gồm: 02 Nghị định, 02 Quyết định, 02 Chỉ thị; ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư hướng dẫn. Tiếp tục hoàn thiện 05 văn bản, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (02 Nghị định, 03 Quyết định) và tập trung hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật về xây dựng được ban hành kịp thời, đầy đủ và đồng bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục tổ chức triển khai các chương trình liên quan đến công tác pháp chế trong năm 2017: Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;rà soát các văn bản QPPL mới ban hành để tổ chức các lớp tập huấn, rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật,... Trong 6 tháng năm 2017, Bộ Xây dựng đã tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm phổ biến, hướng dẫn triển khai các văn bản QPPL nhất là trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng. Đồng thời, Bộ đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của luật pháp, chính sách mới được ban hành trong các lĩnh vực của Ngành để kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

4.2. Tiếp tục phát triển thị trường bất động sản ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thực hiện, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển thị trường bất động sản, cũng như đảm bảo yêu cầu tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước để kiểm soát thị trường phát triển ổn định, lành mạnh; nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức Hội, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để tập trung hoàn thànhĐề án “Đánh giá tình hình thị trường, dự báo xu hướng trung hạn, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh".

Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo quy hoạch và kế hoạch nhằm phát triển thị trường bất động sản ổn định, thông suốt, hiệu quả; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; khắc phục lệch pha cung - cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa bất động sản nhà ở; đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân;...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc, Bộ đã yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, dự án phát triển nhà ở và dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn; thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, dự án phát triển nhà ở và dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn tại các địa phương lớn trên cả nước và sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 6/2017.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư cũ xuống cấp, gây nguy hiểm, quá hạn sử dụng tại các đô thị, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm thông tin, cơ sở dữ liệu về Nhà ở và thị trường bất động sản để chuyển giao, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phươngtăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtheoChỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; hiện trên cả nước có 05 địa phương hoàn thành quy hoạch mới khu hành chính tập trung, 08 địa phương đang triển khai thực hiện, 10 địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, 13 địa phương đã có quy hoạch nhưng chưa lập dự án. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc xử lý, sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ngân hàng chính sách xã hội: 28 cơ sở nhà, đất; Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 02 cơ sở nhà, đất); hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về công tác quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.

4.3. Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch;tổ chức lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, các khu chức năng đặc thù, quy hoạch chung đô thị; quy hoạch xây dựng nông thôn; đẩy nhanh tốc độ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ đã tổ chức lập, thẩm định, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 đồ án và 02 nhiệm vụ quy hoạch; tổ chức thẩm định nhiệm vụ 02 đồ án quy hoạch chung khu chức năng đặc thù; đặc biệt, đã tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Tờ trình số 20/TTr-BXD ngày 23/3/2017).Đồ án Điều chỉnh QHXD vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tổ chức nghiên cứu, trình Thủ tướng các nhiệm vụ đồ án: QHCXD đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang; QHCXD Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc; QHXD vùng dọc tuyến Quốc lộ 5B, đoạn Hà Nội – Hưng Yên; QHXD vùng dọc tuyến Quốc lộ 1A cũ, đoạn Hà Nội - Bắc Ninh;… đã thực hiện công bố đồ án Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

Bộ Xây dựng đã tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, chung cư cao tầngtại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương: Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Tiếp tục hướng dẫn, giám sát các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn; hiện nay đã có 797/797 thành phố, thị xã , thị trấn đã có quy hoạch chung được duyệt (trong đó, Bộ Xây dựng đã thẩm định 27 đồ án quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ gồm: 2 đô thị đặc biệt, 16/17 đô thị loại I, 09 đô thị mới). Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, kiến trúc.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP, nhìn chung việc tổ chức quản lý đầu tư phát triển đô thị đã có những chuyển biến tích cựctheo quy hoạch và có kế hoạch. Các tỉnh đều đã và đang lập, phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh làm cơ sở để các đô thị xây dựng chương trình phát triển cấp đô thị. Một số địa phương đã hình thành các khu vực phát triển đô thị để thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã chủ động áp dụng cơ chế cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án được duyệt, nhằm tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư cũng như tạo điều kiện tiếp cận đất đai, nhà ở cho người dân. Các địa phương cũng đã hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các dự án mới đúng quy định, từng bước tạo sự thống nhất trong quy trình triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Việc quản lý thực hiện theo các quy hoạch được phê duyệt đã góp phần định hình rõ nét các khu chức năng trong đô thị, tạo nên nhiều khu đô thị mới khang trang, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đã được chú trọng, hiện đã có 51/63 địa phương đã và đang lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ đã và đang cho ý kiến thống nhất về Chương trình phát triển đô thị 06 tỉnh: Ninh Bình, Nghệ An, Bến Tre, Hậu Giang, Bắc Giang, TP Hải Phòng.

Công tác nâng cấp, nâng loại đô thị có nhiều đổi mới theo hướng tập trung nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của các đô thị; đã tiến hành thẩm định nâng loại đối với các đô thị cũng như hướng dẫn các địa phươnglập đề án, tổ chức thẩm định, công nhận loại đô thị theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị; Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ đã tổ chức thẩm định và quyết định công nhận phân loại đô thị cho 08 đô thị. Cơ cấu phân loại đô thị cả nước tính đến tháng 6/2017, toàn quốc có 805 đô thị, gồm: 02 đô thị đặc biệt, 17 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 43 đô thị loại III, 85 đô thị loại IV và 633 đô thị loại V. Số đô thị từ loại I đến loại IV chỉ chiếm 172/805 đô thị (21,4%). Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 37%.

Tiếp tục chỉ đạo việc đầu tư nâng cao chất lượng,đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như: cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn. Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước qua hệ thống cấp nước tập trung ước đạt khoảng 84,5% (tăng 1% so với cuối năm 2016); tỷ lệ thất thoát thất thu khoảng 23% (giảm 0,5% sovới cuối năm 2016). Tính đến tháng 6/2017, cả nước có khoảng 37 nhà máy xử lý nước thải tập trung với tổng công suất vận hành đạt khoảng 885.000 m3/ngđ; tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải đạt khoảng 20% lượng nước thải sinh hoạt (tăng 8% so với cuối năm 2016). Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị khoảng 38.000tấn/ngày; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đô thị đạt khoảng 85%[]. Tổng khối lượng chất thải rắnsinh hoạt phát sinh tại nông thôn khoảng 31.500 tấn/ngày; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải nông thôn đạt khoảng 40%-50%.

Các chương trình dự án cấp quốc gia và cấp vùng về phát triển đô thị như: Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020; Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009-2020 triển khai tại 02 dự án:Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long và Chương trình đô thị miền núi phía Bắc; chống thất thoát, thất thu nước sạch; đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020; đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025; các dự án hỗ trợ kỹ thuật ODA,...được tập trung thực hiện đã góp phần nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng đời sống của người dân đô thị, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại cáctỉnh miền núi, ven biển, là những địa bàn trước đây có nhiều khó khăn.

4.4. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ

Các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đang tiếp tục được Bộ tập trung thực hiện; đã hoàn thành phê duyệt các Chương trình KHCN trọng điểm ngành xây dựng giai đoạn 2017 – 2021; đang tiếp tục triển khai các chương trình KHCN trọng điểm: xây dựng thực nghiệm công trình trên biển đảo, phát triển vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao, tiết kiệm năng lượng và tăng trưởng xanh, chính phủ điện tử; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, cấp bách về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục tập trung thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017: đào tạo, bồi dưỡng về quản lý đấu thầu, phổ biến công tác dân chủ, dân vận, tổ chức lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung;... hoàn thành bàn giao Trường Trung cấp nghề Công nghiệp và Xây dựng FICO về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

5. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội:

Các Chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trọng điểm đang tiếp tục được tập trung triển khai có hiệu quả, cụ thể như sau:

- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: đã hoàn thành hỗ trợ được116.967 hộ (với 61.080hộ xây mới và 55.887 hộ sửa chữa, cải tạo), đang tiếp tục hỗ trợ cho khoảng 6782 hộ. Ngày 26/5/2017, Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về cơ bản đã hoàn thành hỗ trợ người có công giai đoạn 1 và đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 với tổng kinh phí cần hộ trợ khoảng 7.890 tỷ (trong đó, ngân sách trung ương khoảng 7.300 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 590 tỷ đồng).

- Chương trình tôn nền vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2): đã hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt 99%); đã bố trí cho 52.220 hộ khu vực ngập lũ vào ở (đạt 93,4%); đang tiến hành bổ sung thêm khoảng 130 dự án thuộc các khu vực sạt lở để triển khai trong giai đoạn 2016-2020.

- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn: dự kiến hỗ trợ cho khoảng 311.000 hộ trong giai đoạn 2016-2020, các địa phương cơ bản hoàn thành việc phê duyệt đề án và hoàn tất các điều kiện để triển khai. Đến nay, đã có15.958 hộ dân được hỗ trợ vay vốn, tương đương 406 tỷ đồng được giải ngân. Năm 2017, sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc sử dụng nguồn vốn chưa giải ngân, còn tồn đến 31/12/2016 và nguồn vốn thu hồi nợ đến hạn từ năm 2017-2020 của một số chương trình tín dụng chính sách để hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách đã phân giao chỉ tiêu cho các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố số tiền 1.295 tỷ đồng.

- Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề: đã có 89/95 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng, 06 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện. Số lượng sinh viên, học sinh đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân chung khoảng 83%.

- Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp:Tính trên cả nước, đến nay đã hoàn thành đầu tư xây dựng 179 dự án, với quy mô khoảng 71.150 căn hộ, tương đương với khoảng 3,7 triệu m2, tổng mức đầu tư khoảng 25.900 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai 193 dự án, với quy mô xây dựng khoảng167.495 cănhộ.

6.Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát danh mục các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao làm cơ sở để xem xét, định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo tinh thần của Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016; tổ chức nghiên cứu, rà soát đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị của Ngành; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường trong các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định số 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đã đề xuất các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017 và 2018-2020; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát một số hợp phần, đảm bảo hiệu quả, tránh trùng lặp.

Thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư 04/2012/TT-BXD, đang tạm hoãn hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn; đôn đốc, kiểm tra các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiang thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường, y tế và thực hiện Quy chuẩn Việt Nam; Điều tra, đánh giá xử lý chất thải từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm vật liệu xây dựng, đánh giá tác động đến kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, báo cáo và đề xuất giải pháp với Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về sử dụng amiang trắng để sản xuất tấp lợp fibro xi măng tại một số đơn vị sản xuất tấp lợp;…

Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung. Trong 6 tháng đầu năm 2017, gạch không nung cả nước sản xuất ước đạt 3,2 tỷ viên (QTC) tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Thực hiện rà soáttrình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường trong các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hiện Bộ đã xác định danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng cần rà soát nội dung bảo vệ môi trường; đang xây dựng đề cương các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về bảo vệ môi trường.

7. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 đã bám sát định hướng, kế hoạch và đạt được nhiều kết quả. Tính đến 15/6/2017, Bộ đã triển khai 51/90đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (đạt 56,6% kế hoạch năm 2017), trong đó, tập trung thực hiệncác đoàn thanh tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và kinh doanh bất động sản tại một số tập đoàn; công tác quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong một số lĩnh vực như: Giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật… Bộ đã ban hành 85 kết luận thanh tra (74 kết luận thuộc kế hoạch thanh tra năm 2016 và 10 kết luận thuộc kế hoạch năm 2017).

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các vụ việc mới phát sinh, các vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết triệt để đã góp phần ổn định an ninh trật tự, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã tiếp 134 người/70 lượt, tiếp nhận 206 lượt đơn thư; thành lập đoàn thanh tra, tổ chức đối thoại, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Bộ(Quyết định số 1386/QĐ-BXD ngày 29/12/2016); đồng thời Bộ đã chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

Bộ đã chú trọng công tác Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việcthực hiện đánh giá tác động TTHC,tham gia ý kiến, thẩm định đối với dự thảo các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-BXD về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; xử lý theo thẩm quyền đối với các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 62/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ, hiện dự thảo Nghị định đã được gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ. Đang chuẩn bị xây dựng phương án tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, biên chế của các đơn vị trực thuộc để tổ chức phê duyệt ngay sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 62/2013/NĐ-CP được ban hành.

8. Về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế:

Đôn đốc các Bộ, ban, ngành trong việc thực hiện nội dung biên bản của các Kỳ họp UBLCP Việt Nam-Cuba, Việt Nam-Angieri. Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp để đảm bảo xuất khẩu gạo cho Cuba năm 2017 đúng theo thời hạn bạn yêu cầu, góp ý kiến cho phương án xử lý nợ của Chính phủ Cuba đối với Chính phủ Việt Nam; kiểm điểm giữa kỳ tình hình thực hiện cam kết tại Biên bản kỳ họp thứ 34 UBLCP Việt Nam – Cuba; xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn phân ban Việt Nam đi Angieri dự Kỳ họp lần thứ 11 UBLCP Việt Nam – Angieri, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ đã chủ động mở rộng phạm vi hợp tác song phương và đa phương theo hướng nâng cao hiệu quả hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của ngành Xây dựng; rà soát, đánh giá tình hình triển khai hợp tác song phương với 22 nước và tổ chức quốc tế; tăng cường chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý, điều phối các chương trình, dự án hợp tác; đề xuất nhiều nội dung hợp tác mới trong các lĩnh vực nâng cao năng lực, hỗ trợ xây dựng chính sách, hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, xuất khẩu vật liệu xây dựng… nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ngành xây dựng, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của ngành và tăng cường hội nhập quốc tế.

Tham dự các phiên họp lần thứ 86, 87 của Ủy ban điều phối hợp tác dịch vụ ASEAN; tiếp nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN nhiệm kỳ 2017-2019 trong khuôn khổ Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) về hành nghề kiến trúc sư trong khối ASEAN; phối hợp với Bộ ban ngành liên quan xúc tiến triển khai thực hiện các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về Dịch vụ tư vấn kỹ thuật và Dịch vụ Kiến trúc. Bộ đã đăng cai và tổ chức thành công Đối thoại APEC 2017 về Đô thị hóa bền vững từ ngày 14-15/5/2017 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 150 đại biểu trong nước và quốc tế.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC DO BỘ XÂY DỰNG LÀM ĐẠI DIỆN VỐN CHỦ SỞ HỮU.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

Hiện nay, Bộ Xây dựng được giao quản lý 16 tổng công ty, trong đó: 04 tổng công ty – Công ty TNHH 1TV, 08 tổng công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 04 tổng công ty cổ phần nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của 04 Tổng công ty – Công ty TNHH 1TV và 08 tổng công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là 108.764 tỷ đồng, trong đó:

- Giá trị xây lắp là 35.346 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng là 45.354 tỷ đồng.

- Giá trị tư vấn là 1.258 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất kinh doanh khác là 26.806 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017

Kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 6 ước đạt 11.231 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 52.652 tỷ đồng, bằng 48,4 % so với kế hoạch năm 2017. Cụ thể như sau:

+ Giá trị xây lắp: ước thực hiện tháng 6 đạt 4.281 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17.539 tỷ đồng, bằng 49,6% so với kế hoạch năm 2017.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT CN Xi măng Việt Nam): ước thực hiện tháng 6 đạt 4.103 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 22.463 tỷ đồng, bằng 49,5% so với kế hoạch năm 2017.

+ Giá trị tư vấn: ước thực hiện tháng 6 đạt 36 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 640 tỷ đồng, bằng 50,9% so kế hoạch năm 2017.

+ Giá trị SXKD khác: ước thực hiện tháng 6 đạt 2.811 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 12.010 tỷ đồng, bằng 44,8 % so kế hoạch năm 2017.

- Nhập khẩu: ước thực hiện tháng 6 đạt 21,766 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 125,820 triệu USD, bằng 37,6% so với kế hoạch năm 2017.

- Xuất khẩu: ước thực hiện tháng 6 đạt 11,690 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 68,485 triệu USD, bằng 120,9% so với kế hoạch năm 2017.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Báo cáo 49/BC-BXD. 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)