Danh sách cá nhân đủ điều kiện đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân Tháng Công nhân năm 2020

Thứ tư, 01/04/2020 13:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

I. Tập thể: 02 tập thể

1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

2. Vụ Hợp tác quốc tế;

 

II. Cá nhân: 18 cá nhân

1. Ông Tô Phi Sơn, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP ;

2. Ông Phan Hồng Tuấn, Chủ tịch Công đoàn, Công ty  Cổ phần LILAMA 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;

3. Ông Đỗ Minh Trí,  Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần LILAMA 18, Tổng công ty Lắp máy Việt;

4. Ông Phan Quang Thuận, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế xây dựng số 3, Công ty CP Tư vấn đầu tư  và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), TCT Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP;

5. Ông Phạm Hữu Truyền, Phó Trưởng phòng Khoa học kỹ thuật, Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng (USCo),  TCT Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP;

6. Ông Trần Ngọc Sang, Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng (USCo), TCT Tư vấn Xây dựng Việt Nam;

7.  Ông Doãn Đoàn, Trưởng Ban kiểm soát, Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng (USCo), TCT Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP;

8. Bà Nguyễn Thị Thảo, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

9. Ông Dương Ngọc Hải, Trưởng phòng Phát triển nhà ở nông thôn, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

10. Ông Chử Văn Hải, Trưởng phòng Quản lý nhà công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; 

11. Nguyễn Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng;

12. Ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng phòng Quản lý khoa học - kỹ thuật và dữ liệu, Viện Kiến trúc Quốc gia;

13. Ông Bùi Quang Tiến, Trưởng Bộ môn, Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

14. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

15. Ông Trần Anh Tài, Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang;

16.  Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn, Tổng công ty Viglacera-CTCP;

17. Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng;

18. Ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Thông tin thống kê, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)