Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 12/03/2024 17:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: Cử tri phản ánh, theo Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng tại QCVN 01:2021/BXD tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với công trình chứa lò hỏa táng và lưu chứa thi hài trước khi hỏa táng chỉ quy định cứng khoảng cách an toàn môi trường công trình chứa lò hỏa táng đến công trình nhà ở tại đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung là 500m (theo Điểm 2.13.2). Tuy nhiên, hiện nay công nghệ lò hỏa táng được nhập khẩu từ các nước phát triển với công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường và khoảng cách an toàn môi trường được rút ngắn đáng kể so với QCVN 01:2021/BXD. Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, điều chỉnh quy định về khoảng cách an toàn môi trường của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý chất thải rắn tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1077/BXD-KHCN xin trả lờ​i như sau:

1. Về quy định hiện hành:

- Khoảng cách an toàn về môi trường của nhà, công trình chứa lò hỏa táng quy định tại điểm 2.13.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD); khoảng cách an toàn về môi trường của nhà, công trình chứa lò hỏa táng xây dựng mới trong các nghĩa trang hiện hữu được quy định tại điểm 2.1.3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình nghĩa trang, cơ sở hóa táng và nhà tang lễ (QCVN 07-10:2023/BXD).

- Khoảng cách an toàn về môi trường của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý chất thải rắn quy định tại điểm 2.12.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD).

- Để đưa ra các quy định nêu trên, trong quá trình xây dựng quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, Bộ Xây dựng đã tham khảo ý kiến các Bộ ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các nhà khoa học và lấy ý kiến rộng rãi theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

2. Theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ được định kỳ rà soát (Điều 35). Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri Thành phố Hải Phòng để nghiên cứu, xem xét trong quá trình rà soát định kỳ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng để có các sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện nội dung Quy chuẩn này theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1077/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)