Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thứ tư, 21/02/2024 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 19149/UBND-CN ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (viết tắt là Đồ án quy hoạch).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 705/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Về cơ sở, căn cứ pháp lý: Việc lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống căn cứ theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa là có sơ sở (diện tích đất Khu công nghiệp Tượng Lĩnh đến năm 2030 là 200 ha và sau năm 2030 là 350 ha).

Diện tích lập Đồ án quy hoạch theo văn bản số 19149/UBND-CN là 353 ha; diện tích lập Đồ án quy hoạch theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống là 330 ha, do đó để đảm bảo cơ sở, căn cứ pháp lý cần đồng bộ các số liệu diện tích lập quy hoạch phù hợp với quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một số nội dung Đồ án quy hoạch cần nghiên cứu, bổ sung làm rõ như: Rà soát, làm rõ các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tác động tới khu vực lập quy hoạch (quy hoạch vùng huyện Nông Cống, quy hoạch chung xây dựng xã, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành...).

Theo thuyết minh kèm theo hồ sơ Đồ án quy hoạch và văn bản số 19149/UBND-CN, phạm vi lập quy hoạch là 353 ha. Theo Báo cáo thẩm định số 8778/SXD-QH ngày 13/12/2023 của Sở Xây dựng Thanh Hóa và dự thảo Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là 353 ha. Do đó cần làm rõ giữa phạm vi nghiên cứu và phạm vi lập Đồ án quy hoạch.

Tại bảng cơ cấu sử dụng đất quy hoạch đối với phần diện tích đất hiện trạng ngoài khu công nghiệp (8,95 ha), đề nghị không xác định các chỉ tiêu sử dụng đất như: tầng cao, mật độ, hệ số sử dụng đất...

Làm rõ vị trí, quy mô diện tích đất khu công nghiệp Tượng Lĩnh giai đoạn đến năm 2030 đảm bảo phù hợp với diện tích đất khu công nghiệp Tượng Lĩnh theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa (khoảng 200 ha) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghiên cứu quy mô, vị trí khu vực hành chính và trung tâm công cộng trong đồ án quy hoạch đảm bảo đủ diện tích công trình xã hội, thiết chế công đoàn cho người lao động (theo dự báo khoảng 15.300 lao động) tại khu công nghiệp, sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận từ các phía.

Bổ sung tích hợp giải pháp phòng cháy và chữa cháy trong Đồ án quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

Bổ sung các giải pháp, lộ trình huy động nguồn lực thực hiện đồ án quy hoạch; phân kỳ đầu tư theo giai đoạn không để lãng phí đất đai; bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng theo quy hoạch; dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Rà soát thành phần hồ sơ, nội dung thuyết minh và quy cách thể hiện Đồ án quy hoạch đảm bảo tuân thủ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Cơ quan tổ chức lập Đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng, không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) trong quá trình lập đồ án quy hoạch; đảm bảo sự thống nhất của số liệu sử dụng đất quy hoạch tại thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; sự tuân thủ quy định của pháp luật về quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch; đảm bảo công khai, đúng trình tự việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 705/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)