Hướng dẫn quyết toán công trình xây dựng

Thứ hai, 19/02/2024 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/02/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 646/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Gia hướng dẫn quyết toán công trình.

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, nội dung hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên và quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Việc áp dụng quy định pháp luật tương ứng với thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Hiện nay, đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 646/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)