Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Thứ hai, 19/02/2024 16:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/02/2024, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 115/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, gồm các thành viên sau:

I. Ban soạn thảo:
1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Phó trưởng ban;
3. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương, Thành viên;
4. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;
5. Đại tá Ông Vĩnh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên;
6. Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Thành viên;
7. Ông Võ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;
8. Ông Nguyễn Lương Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, Thành viên;
9. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
10. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;
11. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
12. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;
13. Đại diện Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Thành viên;
14. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
15. Đại diện Bộ Tài chính, Thành viên;
16. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;
17. Đại diện Bộ Thông tin truyền thông, Thành viên;
18. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Thành viên;
19. Đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;
20. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, Thành viên;
21. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, Thành viên;
22. Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng, Thành viên;
23. Ông Cao Tường Huy – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Thành viên;
24. Ông Phạm Quang Định, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;
25. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;
26. Ông Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
27. Ông Hà Huy Hà, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
28. Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
29. Ông Hồ Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;
30. Bà Phạm Thị Hồng My, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Thành viên;
31. Ông Đỗ Đức Thắng, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Thành viên;
32. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
33. Bà Ma Thị Luận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;
34. Bà Hoàng Thu Hằng, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên.

II. Tổ biên tập:
1. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Tổ trưởng;
2. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;
3. Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương, Thành viên;
4. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Chuyên viên cao cấp, Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
5. Bà Hoàng Thu Hằng, Trưởng phòng Phòng Quản lý thị trường bất động, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;
6. Đại tá Nguyễn Đại Cao, Trưởng phòng Phòng Chính sách nhà ở, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên;
7. Trung tá Trần Thế Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Pháp luật hành chính, kinh tế, dân sự, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Thành viên;
8. Ông Nguyễn Khắc Thế, Phó trưởng phòng điều hành phòng Công nghệ và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;
9. Bà Hoàng Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Phòng Tín dụng ngành Công nghiệp và Xây dựng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;
10. Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Trưởng phòng – Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
11. Bà Hoàng Thị Thùy Dung, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;
12. Ông Trần Duy Nam, chuyên viên Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, Thành viên;
13. Đại diện Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Thành viên;
14. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
15. Đại diện Bộ Tài chính, Thành viên;
16. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;
17. Đại diện Bộ Thông tin truyền thông, Thành viên;
18. Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc SXD Thành phố Hà Nội, Thành viên;
19. Đại diện SXD Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;
20. Ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc SXD Thành phố Đà Nẵng, Thành viên;
21. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc SXD Thành phố Cần Thơ, Thành viên;
22. Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Giám đốc SXD Thành phố Hải Phòng, Thành viên;
23. Ông Đỗ Xuân Điệp – Phó Giám đốc SXD tỉnh Quảng Ninh, Thành viên;
24. Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
25. Ông Phan Vũ Anh, Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng công trình dân dụng và công nghiệp, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
26. Ông Nguyễn Hồng Phú, Phó trưởng Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;
27. Ông Phạm Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;
28. Bà Hoàng Thị Hường, Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Xây dựng, Thành viên;
29. Bà Ngiêm Thị Thúy Giang, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;
30. Bà Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
31. Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;
32. Ngô Thị Phương Thảo - Trưởng Bộ môn – Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Đại học Kinh tế quốc dân;
33. Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;
34. Ông Đinh Hữu Minh, Chuyên viên Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
35. Ông Hoàng Phương, Chuyên viên Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;
36. Ông Nguyễn Đức Tài, Chuyên viên Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;
37. Ông Bùi Như Quỳnh, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Thành viên;
38. Ông Trần Đức Anh, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;
39. Ông Lê Mạnh Linh, chuyên viên, Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;
40. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Chuyên viên Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ký ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 115/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)