Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về xây dựng

Thứ ba, 07/11/2023 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5104/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về xây dựng khi xử lý các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn tỉnh và khó khăn, vướng mắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng, kế hoạch và đầu tư, đất đai.

Trường hợp công trình xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP “Đối với các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì xử phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.” để xử lý. Trường hợp đối với công trình dạng nhà kho, nhà xưởng xây dựng trên đất ở như văn bản của Sở Xây dựng Long An nêu trên thì người có thẩm quyền nghiên cứu quy định về đăng ký biến động đất đai tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các quy định khác để xác định hành vi vi phạm và xử lý (nếu có).

Tại khoản 7, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng”.

Căn cứ vào quy định pháp luật, hồ sơ, tình hình thực tế xây dựng của dự án, Sở Xây dựng tỉnh Long An xác định hành vi vi phạm và xử lý theo quy định.

Khó khăn, vướng mắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng, kế hoạch và đầu tư, đất đai

Theo khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định:“Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.”. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An căn cứ vào quy định nêu trên để xác định áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định.

Tại điểm d, khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 quy định nguyên tắc xử lý vi phạm “chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định”.

Từ ngày 28/01/2022, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng có hiệu lực (thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017) không quy định xử phạt đối với hành vi “chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền mà có lập dự án đầu tư hay không lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi chưa đủ điều kiện” như văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Long An nêu tại văn bản số 3654/SXD - TTXD.

 Để xử lý vi phạm nêu trên, đề nghị Sở  Xây dựng tỉnh Long An căn cứ quy định về áp dụng pháp luật, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ tài liệu, đối chiếu với các hành vi quy định tại Nghị định xử phạt chuyên ngành về các lĩnh vực có liên quan để xác định và xử lý vi phạm.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5104/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)