Hướng dẫn quy trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Thứ ba, 12/09/2023 15:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 4071/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất hướng dẫn quy trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Theo đó, các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công được quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18, điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất căn cứ các quy định nêu trên để xác định dự án thực hiện có thuộc trường hợp được điều chỉnh hay không.

Thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công được quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14, cơ quan, tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư chương trình, dự án phải quyết định đầu tư chương trình, dự án đúng chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phù hợp với khả năng cân đối vốn thuộc nguồn vốn cấp mình quản lý, theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong đầu tư và kết quả thẩm định. Như vậy, trường hợp điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, chủ đầu tư cần nghiên cứu về việc thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định đầu tư dự án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4071/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)