Điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Khu TT6 thuộc Khu Trung tâm (QG-HN03) thuộc dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Thứ ba, 12/09/2023 15:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4065/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc cho ý kiến về phương án tổng mặt bằng điều chỉnh thông số quy hoạch cụm công trình TT6-CT1 thuộc Khu Trung tâm (QG-HN03) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm (QG-HN03) được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 543/QĐ-BXD ngày 28/4/2020 đã xác định Khu TT6 gồm các công trình: Trung tâm thư viện ĐHQGHN; Nhà điều hành trung tâm thư viện; Khu ẩm thực, vui chơi giải trí; Trung tâm truyền thông và hỗ trợ công chúng; Trung tâm đào tạo và phát triển đô thị đại học; Trung tâm nghiên cứu và biểu diễn nghệ thuật với các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất: mật độ xây dựng 27%, tầng cao trung bình 5 tầng, hệ số sử dụng đất 1,35.

Theo quy hoạch được duyệt, cụm công trình CT1-TT6 gồm các công trình Trung tâm truyền thông và hỗ trợ công chúng (01 công trình); Trung tâm đào tạo và phát triển đô thị đại học (05 khối công trình liền nhau); Trung tâm nghiên cứu và biểu diễn nghệ thuật (01 công trình). Tuy nhiên phương án điều chỉnh tổng mặt bằng mới do Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đề xuất có sự thay đổi về mặt bằng và hình khối kiến trúc công trình so với quy hoạch được duyệt.

Để bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, việc thay đổi phương án tổng mặt bằng và điều chỉnh thông số quy hoạch cụm công trình CT1-TT6 của Khu TT6, đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc thực hiện theo trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch được quy định tại khoản 2 Điều 29 và khoản 11, 12 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4065/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)