Hướng dẫn Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải phòng về định mức dự toán xây dựng công trình

Thứ năm, 24/11/2022 16:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5338/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải phòng choý kiến về định mức dự toán một số công tác xây dựng công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Về trách nhiệm tổ chức xác định định mức, thẩm quyền quyết định áp dụng: Theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho Dự án là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải phòng là chủ đầu tư.

Việc xem xét, quyết định tổ chức xác định định mức đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng và thẩm quyền quyết định áp dụng, vận dụng định mức thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tiết kiệm và hiệu quả.

Phương pháp lập định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 và Phụ lục số 5 kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án.

Danh mục định mức dự toán gửi xin ý kiến (tại hồ sơ kèm theo 563/BQLPTĐT-P.SDVNN) gồm 25 định mức cho một số công tác xây dựng cầu vòm thép Hoàng Văn Thụ, chủ yếu cho các công tác sản xuất, lắp dựng, sơn các kết cấu thép của cầu vòm thép (18 định mức) và một số công tác bơm bê tông vành vòm, ống thép, vận chuyển cấu kiện kết cấu thép (07 định mức). Theo đó, định mức của một số công tác xây dựng tương tự đã có trong các tập định mức được Bộ Xây dựng công bố, ban hành (như tẩy rỉ, sơn kết cấu thép,...). Đề nghị Chủ đầu tư rà soát, xác định danh mục định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 32/2015/NĐ-CP để áp dụng cho công trình.

Theo báo cáo, định mức dự toán các công tác nêu trên được đơn vị tư vấn xác định theo số liệu khảo sát quá trình thi công xây dựng thực tế của công trình và yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công được phê duyệt của công trình. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu và kết quả tính toán xác định định mức công trình.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5338-BXD-KTXD_24112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5338/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)