Hướng dẫn chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc

Thứ sáu, 18/11/2022 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5270/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền về việc hướng dẫn chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc.

Theo đó, phương pháp chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc đã được quy định tại mục III Phụ lục số 2 Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/20221 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Đối với kiến nghị nêu tại văn bản số 120/QT-PKH/2022, khi cần chuyển đổi giá trị các chỉ số giá xây dựng có năm gốc 2011 và 2016 về năm gốc 2006, Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền thu thập dữ liệu và sử dụng phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn theo từng thời kỳ để tính toán chỉ số giá xây dựng các thời điểm (các tháng) từ năm 2013 đến năm 2019 (chưa có trong công bố của địa phương) theo năm gốc 2006 hoặc 2011; năm 2012 theo năm gốc 2006 (với các tháng công bố theo năm gốc 2011) và 2011 trên địa bàn và căn cứ hướng dẫn tại mục III Phụ lục số 2 Thông tư số 13/2021/TT-BXD để tính toán, quy đổi các chỉ số giá về năm gốc 2006.

Trường hợp sử dụng chỉ số giá xây dựng sau khi quy đổi để điều chỉnh giá hợp đồng, đề nghị Chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho ý kiến trước khi áp dụng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5270-BXD-QHKT_18112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5270/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)