Hướng dẫn gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thứ tư, 09/11/2022 16:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5042/BXD-QHKT hướng dẫn gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề: Theo quy tắc 20, Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề được ban hành tại Quyết định số 01/QĐ-KTSVN ngày 12/01/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, thông tin phản ánh các vi phạm sẽ được gửi tới Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ xem xét và thông báo tới các cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề xem xét xử lý theo quy định.  

Thẩm quyền gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc: Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Kiến trúc, cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ hành nghề kiến trúc ban hành theo Thông tư 03/2020/TT-BXD được ghi theo các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Kiến trúc. Lĩnh vực hành nghề được Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc quyết định dựa trên nguyện vọng, lĩnh vực được đào tạo và quá trình hoạt động chuyên môn kiến trúc được kê khai trong Đơn đề nghị của cá nhân xin cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định tại Điều 27 Nghị định 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5042-BXD-QHKT_09112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5042/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)