Hướng dẫn điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng

Thứ sáu, 11/11/2022 17:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5110/BXD-KTXD gửi Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị hướng dẫn thời điểm điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng.

Việc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 1595/SKH-TH, hợp đồng số 01/2020/HĐ-XD-LRAMP-QT được ký ngày 21/01/2020, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, theo đó:

- Hiệu lực của hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 6 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký, quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5110-BXD-KTXD_11112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5110/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)