Lắp dựng bảng LED theo hình thức xã hội hóa tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ ba, 27/09/2022 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4325/BXD-HĐXD gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có ý kiến đối với đề xuất lắp dựng bảng LED theo hình thức xã hội hóa tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc lắp dựng hệ thống bảng LED theo hình thức xã hội hóa tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quảng cáo, pháp luật về xã hội hóa và các pháp luật khác có liên quan. Do đó, việc lắp dựng màn hình LED phục vụ tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo ngoài trời độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4325-BXD-HDXD_27092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4325/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)