Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 10/10/2022 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4546/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình.

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Theo nội dung văn bản số 1148/BQLDA-KTTĐ, hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu là hợp đồng đơn giá điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sau khi điều chỉnh về mặt bằng giá tại thời điểm tạm ứng không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; đối với phần giá trị hợp đồng được điều chỉnh giá, thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký và quy định tại Mục II Phụ lục Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4546-BXD-KTXD_10102022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4546/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)