Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung khái niệm nhà riêng lẻ

Thứ ba, 04/10/2022 16:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị bổ sung khái niệm nhà riêng lẻ bao gồm khu nhà trọ gồm các phòng trọ cho thuê. Do khu nhà trọ gồm các phòng trọ cho thuê của hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng kinh doanh được xem là một nhà ở riêng lẻ nên đề nghị bổ sung mục 3.5 Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế như sau : “3.5 nhà ở được xây dựng trên thửa đất riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bao gồm nhà biệt thự, nhà liên kế và nhà ở độc lập và khu nhà trọ gồm các phòng trọ cho thuê”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4452/BXD-KHCN xin trả lời như sau:

Luật Nhà ở đã giải thích tại Điều 3, Điểm 2: “Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập”. Khái niệm nhà trọ không có trong Luật pháp hiện hành. Tuy nhiên, nhà trọ là một dạng nhà ở riêng lẻ kết hợp mục đích khác (mục đích kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ/phòng trọ). Nội dung nhà ở riêng lẻ kết hợp mục đích khác đã được đều tiết trong dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu thiết kế. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo cơ quan biên soạn TCVN hướng dẫn rõ hơn nội dung nêu trên tại dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu thiết kế, trước khi công bố đưa tiêu chuẩn vào áp dụng trong thực tiễn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4452/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)