Hướng dẫn việc vay vốn ưu đãi theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP

Thứ hai, 10/10/2022 16:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4553/BXD-QLN gửi Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC đề nghị hướng dẫn việc vay vốn ưu đãi theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 đối với Dự án Khu nhà ở xã hội IEC tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội do Công ty IEC làm Chủ đầu tư.

Theo đó, việc xác định đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, thời hạn được vay vốn thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cụ thể là:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm Lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, trong đó các nội dung, thông tin công bố bao gồm: Chủ đầu tư dự án; đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đã được giao đất, cho thuê đất và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng (điểm a khoản 5 Điều 10).

- Bộ Xây dựng có trách nhiệm Tổng hợp danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công bố bằng văn bản và trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng danh mục này trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành và thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục theo đề xuất của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (điểm a khoản 4 Điều 10).

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất thuộc trường hợp có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố (điểm b khoản 2 Điều 2).

- Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 20/5/2022) đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 (khoản 5 Điều 3 và khoản 1 Điều 11).

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC báo cáo UBND Thành phố Hà Nội để xem xét tổng hợp, lập danh mục dự án trên địa bàn Thành phố đủ điều kiện gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố theo quy định.

Trường hợp còn gặp vướng mắc về điều kiện, trình tự, thủ tục vay vốn thì đề nghị Công ty báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đơn vị chủ trì xây dựng Nghị định số 31/2022/NĐ-CP để được hướng dẫn triển khai, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4553-BXD-QLN_10102022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4553/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)