Chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát đối với dự án nằm trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Thứ hai, 08/08/2022 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3043/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát đối với dự án nằm trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, việc áp dụng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án điều chỉnh theo điểm 2.4, mục 2; chi phí giám sát điều chỉnh theo tiết 3.8.3, điểm 3.8, mục 3 kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3043-BXD-KTXD_08082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3043/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)