Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong chi phí đầu tư xây dựng

Thứ ba, 02/08/2022 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2924/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc nộp “tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa” khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp được quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

Đối với dự án phải nộp chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP mà không được bố trí, sắp xếp từ nguồn kinh phí khác, việc tính chi phí này trong tổng mức đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan, trên cơ sở phương án được thuyết minh trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tránh trùng lặp chi phí.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2924-BXD-KTXD_02082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2924/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)