Hướng dẫn chi phí tư vấn thiết kế nước ngoài

Thứ tư, 10/08/2022 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3121/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về chi phí tư vấn thiết kế nước ngoài thuộc dự án đầu tư Xây dựng Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Theo nội dung Văn bản số 3274/SXD-KTXD và hồ sơ tài liệu gửi kèm theo công tác chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư Xây dựng Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được thực hiện từ năm 2004 đến năm 2019. Tại thời điểm phê duyệt dự án, các hoạt động về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019; Điều 8, Điều 32 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP) thì thẩm quyền phê duyệt chi phí thuê tư vấn nước ngoài thuộc người quyết định đầu tư.

Căn cứ các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh rà soát, kiểm tra về trình tự, thủ tục tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc, chỉ định thầu thuê tư vấn nước ngoài, thẩm quyền phê duyệt, chi phí thuê tư vấn nước ngoài của dự án đầu tư Xây dựng Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ và nội dung hợp đồng đã ký với đơn vị tư vấn, làm căn cứ để hoàn thiện các thủ tục, xử lý các vấn đề tồn tại (nếu có) trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án, đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng tương ứng với từng thời điểm thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3121-BXD-KTXD_10082022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3121/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)