Hướng dẫn lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung

Thứ hai, 25/07/2022 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2771/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung.

Căn cứ quy định tại khoản 25 Điều 3, Điều 29 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, các cơ sở sản xuất nông nghiệp thuộc khu vực nông thôn không thuộc đối tượng lập quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. Vì vậy, việc lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và khu nông nghiệp khác cần thực hiện theo pháp luật về nông nghiệp, đất đai và các pháp luật khác có liên quan và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến sản xuất nông nghiệp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2771-BXD-QHKT_25072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2771/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)