Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Xây dựng

Thứ năm, 14/07/2022 10:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Xây dựng:

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)