Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Thứ hai, 20/06/2022 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2211/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Hà Giang góp ý kiến thỏa thuận về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 tại Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày 13/10/2020. Đề nghị UBND tỉnh Hà Giang tổ chức trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị theo trình tự quy định tại khoản 10 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Việc điều chỉnh quy hoạch đô thị phải đảm bảo các điều kiện, nguyên tắc được quy định tại Điều 47, 48, 49 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và khoản 8, 9 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hà Giang tổ chức rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch chung đô thị Hà Giang được duyệt để kịp thời điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Đồng thời phải đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đô thị theo Quy chuẩn và các quy định liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2211-BXD-QHKT_20062022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2211/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)