Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 04/01/2022 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1427/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo đó, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp Trung ương: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của Bộ Xây dựng (trừ các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1427/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)