Bộ Xây dựng công bố danh sách lấy ý kiến xét trình khen thưởng giai đoạn 2016-2020

Thứ sáu, 15/10/2021 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng công bố danh sách những tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng giai đoạn 2016-2020 để lấy ý kiến nhân dân, gồm:

I. Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn 2016-2020:

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

II. Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2016-2020

- Tập thể:

1. Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

- Cá nhân:

1. Ông Phạm Văn Ân,  Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD);

2.Ông Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo - Truyền thông, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).;

3. Ông Trần Đức Toàn, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC);

4. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh,  Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC);

III. Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2016-2020

- Tập thể:

1. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Địa chỉ: Số 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội (Khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất)

- Cá nhân:

1. Bà Trần Thị Quỳnh Hoa, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;

2. Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Văn phòng Kết cấu 2, Tổng công th Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP;

3. Ông Phạm Xuân Thắng, Trưởng Ban kỹ thuật an toàn & môi trường, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

4. Ông Phan Thanh Thủy, Quản đốc Xưởng Khai thác, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

5. Ông Nguyễn Hoành Vân, Tổng Giám đốc,  Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

6. Ông Trịnh Hồng Quân, Trưởng Ban quản lý nhà ở công vụ, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

7. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất).


Bộ Xây dựng

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)