Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Thứ ba, 21/09/2021 17:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3900/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án công trình xây dựng, tỉnh Cà Mau hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

Việc xác định dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc xác định định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh áp dụng cho công trình để lập dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Trong quá trình lập dự toán xây dựng, chủ đầu tư xem xét, quyết định việc sử dụng định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh cho công trình làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có ý kiến về danh mục định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh và phương pháp xác định danh mục các định mức cần tổ chức khảo sát trong quá trình thi công. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng và Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Do đó, việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3900-BXD-KTXD_21092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3900/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)