Hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng

Thứ năm, 16/09/2021 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3757/BXD-KTXD gửi Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu, đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung tại văn bản số 104/CV-703, Hợp đồng số 01/2019/HĐTC-ĐCT ký ngày 30/08/2019 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, áp dụng quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Hồ sơ mời thầu chỉ có chỉ dẫn, dự kiến bãi đổ thải và mỏ vật liệu, không mời cự ly vận chuyển cho các công tác này. Theo đó:

Trường hợp hồ sơ hợp đồng không có quy định điều chỉnh cự ly vận chuyển đổ thải và vận chuyển vật liệu đá thì việc thanh toán căn cứ vào đơn giá hợp đồng, nội dung hợp đồng đã ký để thực hiện, không phải chiết tính cự ly vận chuyển. Trường hợp hồ sơ hợp đồng có quy định điều chỉnh cự ly vận chuyển, thì cần xác định nguyên nhân, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên có liên quan dẫn đến sai khác về cự ly vận chuyển so với hồ sơ hợp đồng đã ký làm cơ sở để xác định đơn giá thanh toán cho phù hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3757-BXD-KTXD_16092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3757/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)