Hướng dẫn xác định các khu chức năng trong KKT Định An

Thứ ba, 31/08/2021 17:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3510/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh về hướng dẫn xác định các khu chức năng trong khu kinh tế (KKT) Định An.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế: “KKT là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh”.

Quy hoạch chung xây dựng KKT Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 (Quyết định 1513) và được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tại Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 23/9/2015, Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 và Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 03/5/2019.

Các khu chức năng của KKT Định An được xác định theo các phân khu chức năng nêu tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 1513 và các nội dung điều chỉnh cục bộ KKT Định An thời gian qua.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý KKT đối với việc giao đất, cho thuê đất trong KKT, Ban Quản lý KKT Định An cần căn cứ quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3510-BXD-QHKT_31082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3510/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)