Hướng dẫn thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình cho Dự án Trang trại Điện gió BT2-Giai đoạn 2

Thứ tư, 25/08/2021 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3409/BXD-GĐ gửi Công ty Cổ phần Điện gió BT3 về việc hướng dẫn thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình cho Dự án Trang trại Điện gió BT2-Giai đoạn 2.

Theo nội dung nêu tại văn bản số 60/2021/BT3/TGĐ-CV thì Trang trại Điện gió gồm: 10 tuabin gió có tổng công suất 42MW; Trạm biến áp 33/220kV công suất 63MVA; Đường dây truyền tải điện có điện áp 220kV; Các công trình giao thông phục vụ thi công kết hợp quản lý vận hành và liên kết các tuabin gió có tổng chiều dài khoảng 9km; Sân kỹ thuật phục vụ thi công, bảo trì và các hạng mục liên quan khác. Trang trại Điện gió gồm tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ tạo nên công năng chung nhằm mục đích sản xuất điện năng, do vậy cấp công trình áp dụng để xác định thẩm quyền thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo quy định nêu tại Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì Trang trại Điện gió là công trình Nhà máy điện gió thuộc loại công trình công nghiệp (nhóm công trình năng lượng). Cấp công trình của Trang trại Điện gió xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD và quy định tại mục 1.5 Phụ lục I Thông tư số 07/2019/TT-BXD là công trình công nghiệp cấp II.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu Trang trại Điện gió là cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3409-BXD-GD_25082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3409/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)