Hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Thứ ba, 20/07/2021 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2807/BXD-HĐXD gửi Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Nhà máy nước sạch DNP - Bắc Giang - Giai đoạn 2.

Dự án Nhà máy nước sạch DNP - Bắc Giang - Giai đoạn 2 (Dự án) tại thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang làm chủ đầu tư sử dụng vốn tự có và vốn vay để đầu tư xây dựng được xác định là dự án sử dụng vốn khác.

Thiết kế cơ sở giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy nước sạch DNP - Bắc Giang” được Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng thẩm định và thông báo kết quả tại văn bản số 21/HTKT-CN ngày 01/02/2021.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng theo chuyên ngành quản lý thuộc dự án sử dụng vốn khác được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- Trường hợp địa điểm xây dựng Dự án không có các quy hoạch nêu trên, chủ đầu tư cần lập hồ sơ thiết kế xây dựng và trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định.

- Trường hợp địa điểm xây dựng Dự án có nằm trong một trong các quy hoạch nêu trên, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình thuộc dự án theo quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 6 Điều 35 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Chủ đầu tư quyết định nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan theo quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang cần căn cứ quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng để thực hiện việc đề nghị cấp phép xây dựng theo quy định tại Điều 45 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2807-BXD-HDXD_20072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2807/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)