Triển khai các quy hoạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thứ tư, 21/07/2021 17:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2812/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Hải Phòng về Hợp đồng tư vấn tài trợ sản phẩm quy hoạch trên địa bàn thành phố và việc triển khai các quy hoạch xây dựng tại đảo Cát Bà.

1. Đối với Hợp đồng tư vấn tài trợ sản phẩm quy hoạch trên địa bàn thành phố Hải phòng:

 - Pháp luật không quy định về Hợp đồng tư vấn tài trợ sản phẩm quy hoạch.

- Theo Khoản 2 Điều 12Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị”. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, đơn vị tư vấn được chọn và nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch được lựa chọn các hình thức ký kết hợp đồng mà pháp luật không cấm; do đó, UBND thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội; đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

- Đối với các đề xuất cụ thể của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc ký Hợp đồng (3 bên) để thực hiện việc lập quy hoạch theo thẩm quyền với đơn vị tài trợ và đơn vị tư vấn, thay cho hình thức tài trợ kinh phí cho Thành phố hoặc Quận, Huyện để tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng căn cứ lưu ý (tại mục trên) của văn bản này và các quy định khác có liên quan để báo cáo UBND thành phố Hải Phòng quyết định.

2. Đối với công tác triển khai các quy hoạch xây dựng tại đảo Cát Bà và đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng:

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Như vậy tại các địa điểm nằm trong ranh giới khu vực điều chỉnh cục bộ cần thực hiện các bước quy hoạch như sau:

- Đối với khu vực tại Phù Long, Xuân Đán, Cát Đồn bao gồm chức năng Khu đô thị, du lịch, dịch vụ, sân golf thuộc đảo Cát Bà được xác định là khu vực phát triển đô thị - dịch vụ du lịch; căn cứ vào tính chất, quy mô UBND thành phố Hải Phòng xem xét thực hiện tổ chức lập quy hoạch phân khu các khu vực trên, làm cơ sở quản lý đất đai, lập quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

- Đối với thị trấn Cát Bà, UBND thành phố Hải Phòng cần thực hiện lập quy hoạch chung đô thị, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

- Đối với các khu vực các xã thuộc huyện Cát Hải (không nằm trong khu vực phát triển đô thị), UBND huyện Cát Hải tổ chức lập quy hoạch xây dựng nông thôn theo các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Khi thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng tại các khu vực trên, đề nghị UBND thành phố Hải Phòng phải tuân thủ Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo các vấn đề về an ninh, quốc phòng; đánh giá tác động toàn diện các quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất giữa các quy hoạch: Quy hoạch Di sản văn hóa, Quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch hành lang bảo vệ vùng bờ, quy hoạch sử dụng đất.

Khi nghiên cứu quy hoạch và thực hiện dự án phải có giải pháp khả thi, bền vững (bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ các di sản văn hóa lịch sử, ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng…) để tránh các tác động xấu đến vấn đề an sinh xã hội và môi trường sinh thái khu vực; bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường; tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Di sản văn hóa, Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ và đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật Bảo vệ môi trường hiện hành.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2812-BXD-QHKT_20072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2812/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)