Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 13/07/2021 11:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ Xây dựng:

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)